Wednesday, April 23, 2014

Fwd: NHỮNG HÌNH ẢNH TUYỆT ĐẸP

From: Nguyen Phuong Thao <
To: "
Cc:
Sent: Tuesday, April 15, 2014 10:48:50 AM
Subject: [testing2k] Fwd: NHỮNG HÌNH ẢNH TUYỆT ĐẸP

 
LỜI
DI HUẤN CUỐI CÙNG
CỦA
ĐỨC PHẬT
KHÔNG CẦN THỜ PHẬT (HAY THẦN TƯỢNG MỘT NHÀ SƯ NÀO)
CHỈ CẦN HỌC HIỂU & THỰC HÀNH GIÁO PHÁP

Phật nhắc nhở các đệ tử phải hiểu rằng vị thầy của họ không phải là một nhân vật nào cả, dù đó là Phật, vị thầy đích thực của họ chính là Giáo Pháp. Phật cất tiếng và nhắn nhủ các đệ tử đang ngồi chung quanh Ngài như thế này:
Này các đồ đệ, các con hãy tự làm đuốc để soi sáng cho các con, hãy trông cậy vào chính sức mạnh của các con; không nên lệ thuộc vào bất cứ ai. Những lời giảng huấn của ta sẽ làm ngọn đuốc dẫn đường cho các con,làm nơi nương tựa cho các con; không cần phải lệ thuộc thêm vào những lời giảng huấn nào khác nữa.

Kính mời viếng thăm
  


NHỮNG HÌNH ẢNH TUYỆT ĐẸP

Jupiter and it’s moon, IO
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Dubai bathed in Sunlight
Stunning Photographs That  Will                 Leave You in Awe
 
Cordon del Caulle erupts in Chile
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Giraffes at dusk
Stunning Photographs That Will                 Leave You  in Awe
Shan Hai Guan. Where the great wall of China meets the sea
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Abandoned subway beneath New York
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

The temple of sky, Iceland
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Castle in Werfen, Austria
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Lightning Across the Sky
Stunning Photographs That  Will                 Leave You in Awe

Tamblian Lake, Indonesia
Stunning Photographs That Will                   Leave You in Awe

Mount Kilimanjaro from above
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

The Waterfall Island at Iguazu Falls
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Beautiful view from the lighthouse. Lengkuas island, Indonesia
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Creating the Palm Islands in Dubai
Stunning Photographs That Will                  Leave You in Awe

Earth, Jupiter, and Venus seen from Mars
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Space from the Himalayas
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Sunrise over Lofoten, Norway
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Sailing into the moon
Stunning Photographs That Will                  Leave You in Awe

Tomb of the Prussian Royal Family
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Trolltunga, Norway
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Waterfalls at Plitvicka Jezera, Croatia
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

The beauty of Guilin, China
Stunning Photographs That  Will                 Leave You in Awe

Stress free
Stunning Photographs That Will                   Leave You in Awe

Wildfire
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Beautiful Burma
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Reflections
Stunning  Photographs That Will                 Leave You in Awe

Stunning. Lake Louise in Canada
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Living on the edge of the abyss
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Crazy supercell thunderstorm clouds
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Unreal photo of Dubai
Stunning Photographs That Will                   Leave You in Awe

Coastal village of Manarola, Italy
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Buddhist monks, lantern lighting ceremony
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Morning in Tuscany
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Neuschwanstein Castle, Germany
Stunning Photographs That Will                 Leave  You in Awe

Sveti Stefan Island, Montenegro
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Chicago skyline in the sunset
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Ancient Monastery in Armenia
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Largest statue of Ghenghis Khan in the world on the Mongolian Steppes
Stunning Photographs That Will                  Leave You in Awe

The Milky Way over Jackson Lake and Grand Teton National Park
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Broken Boat
Stunning Photographs  That Will                 Leave You in Awe
Chateau de Chillon, Switzerland
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Statue of King Decebal on the Danube Canyon, Romania/Serbia border
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

Street Art in Poland
Stunning  Photographs That Will                 Leave You in Awe

Mount Fuji from the village of Saiko
Stunning Photographs That Will                 Leave You in Awe

The fog hills of Sausalito
Stunning Photographs That Will Leave               You in Awe

Một vị Phật đích thực không mang thân xác con người, mà vỏn vẹn chỉ là sự Giác Ngộ. 
Chỉ có sự Giác Ngộ mà thôi. 
Thân xác con người phải tiêu tan, nhưng Trí Tuệ của Giác Ngộ sẽ trường tồn vô tận 
trong thực thể của Giáo Pháp, trên con đường tu tập Giáo Pháp. 
Nếu có ai chỉ thấy thân xác ta thì kẻ ấy không thấy ta một cách thật sự. 
Chỉ có người nào chấp nhận những Lời Giáo Huấn của ta mới thật sự nhìn thấy ta.


Kính mời viếng thăm
http://phtq-canada.blogspot.com/
alt


Popular Posts

My Blog List