Friday, August 21, 2020

Những cây “hoa trái nặng trĩu”

 
Summer Beach
Những cây “hoa trái nặng trĩu”
Những cây quả cho trái sai trĩu cành khiến người ta chỉ cần ngắm thôi đã thấy sướng mắt và không nỡ lòng hái ăn.
Dưới đây là các cây trái khiến mắt bạn phải hoa lên vì số lượng quả của nó!
nhung-cay-sieu-trai-1
Chắc số quả trên cây táo phải nhiều hơn số lá mất.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-2
Mít sai trái thế này chắc thì cả làng ăn cũng không xuể.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-3
Đừng dại gì mà ngồi đếm số trái cây này.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-4
Đã bao giờ thấy đu đủ nhiều quả thế này chưa?
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-5
Có ai ngờ rằng loạt quả màu đen sì mọc ra từ thân cây này chính là… nho.
(Ảnh: Internet)
Đây là một loài nho thân gỗ (Jabuticaba) ở Brazil. Là một loại cây thuộc họ nho nhưng khác với những loài nho thân leo thường thấy. Loài nho này có quả không mọc trên cây thân leo, trên giàn mà mọc trực tiếp trên thân cây và cành cây.
nhung-cay-sieu-trai-6
Phải chăng những chùm quả khủng của loài cau thân thấp này là nguyên do khiến nó có thân hình khiêm tốn đến vậy?
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-7
Buồng chuối nhiều quả đến mức người ta phải lấy gậy chống thân cây.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-8
Đây chỉ mới là một cành của nó thôi nhé.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-9
Những chùm dâu da chín đỏ chót nhìn thôi đã sướng hết cả mắt chứ chưa nói đến ăn.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-10
Một cây dừa có 6 chùm quả khủng thế này không phải dễ thấy đâu nhé.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-11
Đã sai thì sai đến gốc luôn.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-12
Bạn có tin đây là một cây cà chua?
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-13
Cây dừa không chỉ cho ra dừa mà còn có thể nuôi cả mít, chuối.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-14
Cây dừa lùn sai quả đến kỳ lạ. Thế này thì ăn dừa no mà không cần leo rồi.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-15
Cây mận chưa lớn mà quả đã chen chúc nhau khắp các cành.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-16
Cây cà tím dài cho trái sum suê.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-17
Giỏ lan hạc vĩ dài đến gần 2m với 30 thòng hoa bung nở như suối hoa.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-18
Cây phượng nở hoa làm đỏ rực cả một vùng trời.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-19
Hoa mọc khắp các cành và ngay cả trên thân cây luôn.
(Ảnh: Internet)

Summer Beach
__._,_.___

Posted by: Quang Nguyen 

High quality photos----- Message transmis -----
De : Binh Son NGUYEN
Envoyé : mercredi 19 août 2020 à 08:53:30 UTC+2
Objet : Eyegasms - Stunning

Sent from my Samsung Galaxy smartphone.Noun. (plural eyegasms) (informal) A feeling of pleasure derived from a sight. (informal) A sight that is a pleasure to behold. (Đã con mắt !)
 ( hiếm khi bạn  bạn được đã con mắt , với những  đường nét nghệ thuật tự nhiên , như thế này ! )
High quality photos
1 - Japanese Flower, Phi at its finest

2 - The pattern created by the snow on this bench
3 - The way these tennis rackets are arranged

4 - The first level of bubbles

5 - Can't eat it, it's too perfect!
6 - The perfection in this handwriting
I think her cursive writing is extremely easy to read. It takes a long time to write like this, which is why most people opt for scribbling.
7 - These piles of spices at a market in Marrakesh
8 - This bundle of pencils at a library
9 - The perfection of this table
10 - A living tomato ripeness chart
11 - This glass holds exactly one can of soda right to the brim.
12 - The symmetry of this interchange
13 - "We found our guidebook cover on the Appalachian Trail."
14 - The way this field is cut
15 - The arrangement of these tomatoes
16 - The way this snow is folding
Have you ever seen snow fold? That's stunning!
17 - Please, don't let it melt!
18 - Accidentally perfect
19 - "I walked into the room and realized the floor had chosen the same outfit as me."
20 - This whole veggie display
21 - This is not a collage, it's just a single photo.
That's so unbelievable. The wall is half of the picture, and the two colors meet at the horizon.
22 - Amazing natural geometry in cabbage
Now this is a work of art!
23 - The mountains and trees lined up perfectly on this camper on the highway.
24 - These wine glasses
Don't forget to share it, so you can give your friends Eyegasms, too!__._,_.___

Posted by: Hank Music

Wednesday, August 5, 2020

Những cây quả cho trái sai trĩu cành khiến người ta chỉ cần ngắm thôi


 ( Cảm ơn bạn quý đã chuyển .
    Cùng với những hình này  ,
    xin gửi đến bạn đọc một tâm hồn tươi sáng , một sức  khỏe vẹn toàn 
    và  phúc lộc dồi dào  như  hoa trái nặng chĩu , xum xuê , tươi mát  ! )----- Forwarded Message -----
From: Thập Ngv <
Sent: Monday, August 3, 2020, 11:25:25 PM CDT
Subject: NHỮNG CÂY " HOA TRÁI NẶNG TRĨU "

Những cây “hoa trái nặng trĩu”
Những cây quả cho trái sai trĩu cành khiến người ta chỉ cần ngắm thôi đã thấy sướng mắt và không nỡ lòng hái ăn.
Dưới đây là các cây trái khiến mắt bạn phải hoa lên vì số lượng quả của nó!
nhung-cay-sieu-trai-1
Chắc số quả trên cây táo phải nhiều hơn số lá mất.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-2
Mít sai trái thế này chắc thì cả làng ăn cũng không xuể.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-3
Đừng dại gì mà ngồi đếm số trái cây này.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-4
Đã bao giờ thấy đu đủ nhiều quả thế này chưa?
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-5
Có ai ngờ rằng loạt quả màu đen sì mọc ra từ thân cây này chính là… nho.
(Ảnh: Internet)
Đây là một loài nho thân gỗ (Jabuticaba) ở Brazil. Là một loại cây thuộc họ nho nhưng khác với những loài nho thân leo thường thấy. Loài nho này có quả không mọc trên cây thân leo, trên giàn mà mọc trực tiếp trên thân cây và cành cây.
nhung-cay-sieu-trai-6
Phải chăng những chùm quả khủng của loài cau thân thấp này là nguyên do khiến nó có thân hình khiêm tốn đến vậy?
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-7
Buồng chuối nhiều quả đến mức người ta phải lấy gậy chống thân cây.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-8
Đây chỉ mới là một cành của nó thôi nhé.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-9
Những chùm dâu da chín đỏ chót nhìn thôi đã sướng hết cả mắt chứ chưa nói đến ăn.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-10
Một cây dừa có 6 chùm quả khủng thế này không phải dễ thấy đâu nhé.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-11
Đã sai thì sai đến gốc luôn.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-12
Bạn có tin đây là một cây cà chua?
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-13
Cây dừa không chỉ cho ra dừa mà còn có thể nuôi cả mít, chuối.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-14
Cây dừa lùn sai quả đến kỳ lạ. Thế này thì ăn dừa no mà không cần leo rồi.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-15
Cây mận chưa lớn mà quả đã chen chúc nhau khắp các cành.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-16
Cây cà tím dài cho trái sum suê.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-17
Giỏ lan hạc vĩ dài đến gần 2m với 30 thòng hoa bung nở như suối hoa.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-18
Cây phượng nở hoa làm đỏ rực cả một vùng trời.
(Ảnh: Internet)
nhung-cay-sieu-trai-19
Hoa mọc khắp các cành và ngay cả trên thân cây luôn.
(Ảnh: Internet)

__._,_.___

Posted by: Hank Music 

Popular Posts

My Blog List