Tuesday, February 19, 2013

Contact lenses made in China


 

Those who are using Chinese contact lenses.. Be very careful. While hoping to gain better sight, you might lose your entire field of  vision.

 

Các bạn xài "kính áp tròng" zo bọn Tàu Fù sãn xuất.. hãy cẫn thận. Các bạn mong mắt bạn sẽ thấy rõ hơn ...NHƯNG .. nguy  kơ là bạn kó thễ mù luôn !!


From: Phuc
Subject: Contact lenses made in China
To: "PHUCS"
Date: Tuesday, February 19, 2013, 8:49 AM

 

 Contact lenses made in China


 

Những bạn hay đeo kính áp tròng nên chú ý!

Kính Trung Quốc có cấy ấu trùng, nếu gặp điều kiện thuận lợi sẽ ký sinh và phát triển như thế này.

 

Các bạn share cho mọi người cùng biết nhé!

 

 

Popular Posts

My Blog List