Monday, May 4, 2015

Hình ảnh ngày Tưởng Niệm 30-4 trước Quốc Hội tại Ottawa, Thủ Đô nước Canada.


---------- Forwarded message ----------
From: Véronique Thùy Hương

Sent: Friday, May 1, 2015 2:45 PM
Subject: Hình ảnh 30-4 tại Ottawa, Thủ Đô Canada.

Hình ảnh ngày Tưởng Niệm 30-4 trước Quốc Hội tại Ottawa, Thủ Đô nước Canada.  
Huong 323

Đúng sáng ngày 30-4-2015, rất đông người VN từ các nơi kéo về Thủ Đô nước Canada để dự Lễ Quốc Hận 30-4

Đặc biệt là Quốc Hội Canada đã treo cờ rủ trong Ngày Lể Tưởng Niệm 30-4 .
Đoàn người xếp hàng đi tới Quốc Hội trên đường phố Thủ đô Canada.


Đoàn đã vào sân Quốc Hội.... phía sau đoàn còn rất dài trên đường.
Lửa Tưởng Niệm.


__._,_.___

Posted by: truc nguyen 

Popular Posts

My Blog List