Sunday, May 22, 2016

Hàng rong xưa và vài món ăn chơi ở Sài Gòn trước 75.


Matthew Trần:

Rõ ràng: Đây là những hình ãnh thân thương thời VNCH (Miền Nam) mà ai cũng lưu luyến... Tui zám kam đoan ..kễ luôn kã người zân Miền Bắc ( Văn Sĩ BV: Dương Thu Hương cũng ưa thích)
Noái cho ngay: Khi nớ thì tui đã vào quân đội VNCH rồi.. thĩnh thoãng, lái xe đi ngang qua  ..trông thấy thật là vui mắt !!
Mong moãi: những cãnh như ri sẽ trỡ lại với thế hệ con cháu cũa chú ng ta.

MT


From: van tran <
Sent: Thursday, May 19, 2016 12:12 AM
Subject: 1 DĐKTTG Hàng rong xưa và vài món ăn chơi ở Sài Gòn trước 75.

Subject:  Hàng rong xưa và vài món ăn chơi ở Sài Gòn trước 75.


       Sài Gòn có nhiều thứ đáng nhớ lắm na, nhưng nhớ tới nhớ lui lại nhớ cái mâm nhôm phá lấu của mấy người Hoa đội trên đầu, cái ghế xếp đeo vai, và tiếng kéo thép đen lách cách thay cho tiếng rao hàng ...  Bụi bậm thì có, nhưng không gài độc, hay thịt thối như bây giờ  đâu ... Cuộc sống không xô bồ xô bộn, thấy êm ả cách chi, tình người tràn đầy, mặc dù ... đêm từng đêm 
em hằng thao thức:

                        " Mang thương nhớ về chàng trai lính chiến ...
       Từng đêm buồn, gác bên súng, ... vào thơ ...
       Phương trời xa, theo ánh hỏa châu mờ ...
       Nghe pháo trận về gần miền Đô thị ...."  
 Hết.

__._,_.___

Posted by: <vneagle_1

Popular Posts

My Blog List