Thursday, October 27, 2016

A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS


---------- Forwarded message ----------
From: thoanba 

Hình Ảnh Thay Cho Ngàn Lời Nói
A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS
Hình Dung Lịch Sử và Tình Người Trong Cuộc                                                           Chiến Ý Thức Hệ tại Miền Nam Việt Nam

Người lính Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam ... tay súng …

…Tay bồng trẻ thơ .
Người lính Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam 1965-1973

… Tay súng, tay bồng những nạn nhân chiến tranh

… Kể cả khi PFC. John Stananback cõng trên lưng người lính Việt cộng đến một trạm Y tế cấp cứu gần Bàu Bàng
Ngày xưa người Mỹ đói với địch (VC) là như vậy; ngày nay người Tàu đối với bạn (Cộng sản Việt-nam), ngư dân  VN thì sao?!!!


__._,_.___

Posted by: <tntimnguyen0

Popular Posts

My Blog List