Wednesday, May 9, 2018

Diễn Hành Ngày Văn Hóa Đa Quốc Gia tại San Diego năm 2018.San Diego: Hội Chợ và Diễn Hành Ngày Văn Hóa Đa Quốc Gia tại Linda Vista, San Diego ( Annual Linda Vista Multi – Cultural Fair & Parade 2018 )  được tổ chức hàng năm vào cuối tháng 4 thường được các tổ chức, đoàn thể của nhiều sắc dân sinh sống tại San Diego hưởng ứng và tham gia đông đảo. Năm nay là năm thứ 34 của Hội Chợ và có trên 100 đơn vị ghi danh tham dự Diễn Hành, HHNV/SD là đơn vị số 111 trong đoàn.                                                           Nhằm mục đích đưa nền văn hóa dân tộc với Lá Cờ Vàng của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản đi sâu vào tình cảm, đời sống xã hội của các cộng đồng sắc dân bạn tại địa phương, hàng năm Hiệp Hội Người Việt San Diego vẫn cố gắng tham gia Hội Chợ và Diễn Hành Ngày Văn Hóa Đa Quốc Gia có ý nghĩa này. Năm nay Hiệp Hội Người Việt tham gia Diễn Hành với Lá Đại Kỳ và những chiếc Áo Dài xinh đẹp Việt Nam cùng một số hội đoàn trong cộng đồng.                                 Toán Quốc Quân Kỳ của Lực Lượng Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa San Diego là đơn vị dẫn đầu cho đoàn diễn hành của Hiệp Hội Người Việt San Diego.                                                          Kính chuyển đến quý thân hữu, quý đồng hương một số hình ảnh và video Hội Chợ & Diễn Hành Ngày Đa Văn Hóa tại San Diego.                                                            
Video Youtube: Diễn Hành Ngày Đa Văn Hóa tại San Diego 2018.
Việt Võ Đạo ( VOVINAM ) biểu diễn trong Hội Chợ Ngày Đa Văn Hóa 2018 tại San Diego.
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Trần Sơn. 


__._,_.___

Posted by: son tran 

Popular Posts

My Blog List