Wednesday, October 2, 2013

Các nghệ nhân cũa Thái Lan đã zùng võ sò, hến, nghêu biễn đễ tạo ra các tuyệt tác nầy


 

Các nghệ nhân cũa Thái Lan đã zùng võ sò, hến, nghêu biễn đễ tạo ra các tuyệt tác nầy

Beautiful Seashell Temple in Bangkok


Beautiful Seashell Temple "Temple of the Dawn" in Bangkok. The seashells and bits of porcelain used to make the mosaic designs had previously been used as ballast by boats coming to Bangkok from China. The full name of the temple is Wat Arunratchawararam Ratchaworamahavihara.

SeaShell Temple


 

 

 Seashell Temple in Bangkok

The temple is decorated with seashells and bits of porcelain.

 Seashell Temple in Bangkok

 Seashell Temple in Bangkok

 Seashell Temple in Bangkok

 Seashell Temple in Bangkok

 Seashell Temple in Bangkok

 Seashell Temple in Bangkok

 Seashell Temple
 in Bangkok

 

 

 

Popular Posts

My Blog List