Sunday, February 16, 2014

Re: Chạm khắc ngựa từ gỗ trôi trên biển - Nhng thanh g trôi dt trên bãi bin đã biến thành nhng chú nga sng đng dưới bàn tay ca ngh nhân người Anh - James Doran Webb.
Tn dng nhng khúc g trôi ni trên bin, ngh nhân người Anh - James Doran Webb đã chm khc thành nhng chú nga vi hình dáng cc kỳ sng đng nhm mc đích mng Tết âm lch cho các nước châu Á. 

Nhng tác phm này được James Doran thc hin trong vòng 6 tháng. Mi chú nga đu được làm khung bng thép, sau đó, được đp g hoc các thanh ci trôi ni trên bin đ hoàn thin phn hình dáng bên ngoài. Được biết, mi chú nga này trung bình đu nng 500kg vi chiu cao 1,8m. 

Đây được xem là món quà ý nghĩa cho năm Ng sp ti ca các nước châu Á.
Chạm khắc ngựa từ gỗ trôi trên biển để mừng năm mới | Kỳ quặc bốn phương,ngựa gỗ,năm mới Giáp Ngọ,chuyện lạ bốn phương
Chạm khắc ngựa từ gỗ trôi trên biển để mừng năm mới | Kỳ quặc bốn phương,ngựa gỗ,năm mới Giáp Ngọ,chuyện lạ bốn phương
Nh
ng chú nga này được làm t khung thép, phn "tht" được đp bng nhng thân g ni trôi trên bin
Chạm khắc ngựa từ gỗ trôi trên biển để mừng năm mới | Kỳ quặc bốn phương,ngựa gỗ,năm mới Giáp Ngọ,chuyện lạ bốn phương
Chạm khắc ngựa từ gỗ trôi trên biển để mừng năm mới | Kỳ quặc bốn phương,ngựa gỗ,năm mới Giáp Ngọ,chuyện lạ bốn phương
Trông chúng ch
ng khác gì nhng chú nga trong đi thc bi mc đ sng đng, chân thc
Chạm khắc ngựa từ gỗ trôi trên biển để mừng năm mới | Kỳ quặc bốn phương,ngựa gỗ,năm mới Giáp Ngọ,chuyện lạ bốn phương
Nh
ng chú nga này còn có nhiu tư thế hot đng y như thtPopular Posts

My Blog List