Wednesday, March 5, 2014

Người Hàn Quốc đổ xô phá băng câu cá


Người Hàn Quc đ xô phá băng câu

Hàng nghìn ng
ười Hàn Quc ( Nam Hàn ) đ v mt dòng sông b đóng băng đ tham gia mt trong nhng s kin hp dn nht năm – cuc thi câu cá trên băng.


Cu
c thi câu cá trên băng nm trong khuôn kh l hi băng hoành tráng thường niên kéo dài 3 tun, thu hút hàng triu người.

Ng
ười dân Hàn Quc, không k già tr, gái trai đ v dòng sông Hwacheon b đóng băng trong sut mùa đông huyn Hwacheon, tnh Gangwon khoan nhng l va đ thông qua lp băng dày ti khong 40 cm chm ti phn nước không b đóng băng bên dưới.

Sau đó, h
th cn câu xung phía dưới nhng l va đào và vic còn li là ch cá hi cn câu. Thm chí, có mt s người không cn cn câu, thò tay trn xung l băng đ bt cá.

M
t người đàn ông đ cô con gái nm trên lưng, nm dài trên mt băng câu cá.

M
t cu bé hn h vì câu được cá.

C
u bé tp trung và kiên nhn ngi đi cá cn câu.

Chi
ếc l được đào trên mt băng đ câu cá.

Đ
đm bo có đ cá đ bt trong sut 3 tun din ra l hi, chính ph th khong 32 tn cá hi còn sng vào dòng sông mi ngày.

M
t cu bé theo cha m đi câu cá hi trên băng.

Cá b
t lên t dòng sông còn tươi nguyên có th ăn sng ngay hoc có th nu ti ch đ thưởng thc.

Ngoài câu cá băng, l
hi din ra vào mi tháng 1 hàng năm và năm nay s kết thúc vào ngày 26/1 còn bao gm nhiu hot đng như trượt tuyết, trượt băng, nn người tuyết, đá bóng băng...

Đ
a đim câu cá hi trên băng ch cách khu phi quân s gia Hàn Quc và Triu Tiên khong 20 km.
  

Popular Posts

My Blog List