Wednesday, June 18, 2014

CHINA Beach...Văn minh Tắm Biển Trung Cộng ngày nayOn Monday, 16 June 2014 5:43 AM, "Dinh Mac macpdinh wrote:

Văn minh Tắm Biển Trung Cộng ngày nay 

Thủ phạm gây bạo loạn tại Bình Dương


Độc Đáo: Chỉ có ở "Trung Quốc" !


Tắm biển , tắm nắng thỏa thích cùng với ô nhiễm và rác rưởi ngập ngụa khắp nơi ... 

Popular Posts

My Blog List