Saturday, October 17, 2015

Ride the thunder

Ride the thunder 

CƯỠI  NGỌN  SẤM
SẼ KHỞI CHIẾU TẠI TIỂU BANG TEXAS - USA
(GRAND PRAIRIE - DALLAS - FORT WORTH - IRVING - BURLESON)
trong hai ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2015

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                      CLICK1 CLICK! CLICK! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__._,_.___

Posted by: "Nhat Lung


 


Popular Posts

My Blog List