Friday, October 2, 2015

20 nơi giàu nhất Thế Giới ?

Subject: 1 DĐKTTG 20 Nơi giàu nhất Thế Giới ?

Subject:  20 nơi giàu  nhất Thế Giới ?

 

                   20 nơi giàu  nhất  Thế Giới ?       


            Dựa trên thống kê của Ngân hàng Thế giới, danh sách 20 nơi giàu nhất thế giới được đưa ra. Trong đó, châu Âu có tới 13 đại diện.


1. Luxembourg.

GPD đầu người năm 2013: 111.162 USD.2. Na Uy.

GPD đầu người năm 2013: 100.819 USD.3. Qatar.

GPD đầu người năm 2013: 93.352 USD.4. Macau.

GPD đầu người năm 2013: 91.376 USD.5. Thụy Sĩ.

GPD đầu người năm 2013: 80.528 USD.6. Australia.

GPD đầu người năm 2013: 67.468 USD.7. Đan Mạch.

GPD đầu người năm 2013: 58.930 USD.8. Thụy Điển.

GPD đầu người năm 2013: 58.164 USD.9. Singapore.

GPD đầu người năm 2013: 55.182 USD.10. Mỹ.

GPD đầu người năm 2013: 53.143 USD.11. Canada.

GPD đầu người năm 2013: 51.911 USD.12. Áo.

GPD đầu người năm 2013: 49.074 USD.13. Hà Lan.

GPD đầu người năm 2013: 47.617 USD.14. Ireland.

GPD đầu người năm 2013: 47.400 USD.15. Phần Lan.

GPD đầu người năm 2013: 47.219 USD.16. Bỉ.

GPD đầu người năm 2013: 45.387 USD.17. Iceland.

GPD đầu người năm 2013: 45.263 USD.18. Đức.

GPD đầu người năm 2013: 45.085 USD.19. Pháp.

GPD đầu người năm 2013: 41.421 USD.20. New Zealand.

GPD đầu người năm 2013: 40.842 USD.
Sưu tầm.

 
__._,_.___

Posted by: <vneagle_1

Popular Posts

My Blog List