Wednesday, December 23, 2015

20 tác phẩm đẹp nhất cuộc thi ảnh quốc tế ở Italy

 
         Hân hạnh Fw ACE. Phú vân.


----- Forwarded Message -----
From: Giang Duc Nguyen <
Sent: Monday, December 21, 2015 6:23 PM
Subject: Fwd: FW: 20 tác phẩm đẹp nhất cuộc thi ảnh quốc tế ở Italy
From: hongsen ly
Date: 2015-12-20 17:57 GMT-05:00
Subject: FW: 20 tác phẩm đẹp nhất cuộc thi ảnh quốc tế ở Italy
To: duc giang nguyen
20 tác phm đp nht cuc thi nh quc tế ItalyGii cao nht thuc v Vladimir Prostate vi bc nh chp nhng ngư dân đánh cá trên
dòng sông ti Hòn Khói, tnh Khánh Hòa năm 2015.

Gii v hiu ng màu sc thuc v bc nh khinh khí cu Cappadocia Th Nhĩ K ca
Giulio Montini. C
nh tượng 100 khinh khí cu ln lượt bay lên không trung trong ánh mt
tr
i lên vô cùng ngon mc. Tác gi may mn đ cao bên trên các khinh khí cu và
chp được mt khinh khí cu đơn l.


Gii ba nh du lch thuc v Jørgen Johanson vi tm hình đoàn lc đà đi ly mui
Danakil Depression, Ethiopia. Đây là m
t trong nhng nơi nóng và khc nghit nht
trái đ
t, và cũng là mt trong nhng đim thp nht trái đt. H Asale nm 116 m dưới
m
c nước bin. Người Afar làm mui và dùng lc đà đ vn chuyn mui.

Bc nh bình minh trên đường đến Al Ain, Dubai ca tác gi Lal Nallath được vinh danh
v
hiu ng màu sc. Mi bui sáng, nơi đây li rn rã vi nhng chú nga phi nước đi,
nh
ng con lc đà thong th do bước, nhng con chim chao ling trên bu tri.

nh vượt sóng ca Joseph Mm

nh chp đn Shwamibagh, Bangladesh ca tác gi Noor Ahmed Gelal giành gii v hiu ng
màu s
c. Cng đng người Hindu t chc l hi Rakher Upabas kéo dài 3 ngày đn Loknath
Barodi, gn Dhaka. Các tín đ thp đèn đt đ cu nguyn và ăn chay cho ti khi đèn cháy hết.
Ngày hè French Riviera ca tác gi Sebastien Nogier giành gii hng mc du lch. Nhng
chàng trai tr
nhy t trên cao xung  bin Đa trung Hi trong mt ngày hè nóng nc Nice,
mi
n nam nước Pháp năm 2014.

Dòng sông Yamuna ca tác gi Bruno Tamiozzo đot gii du lch. Yamuna gn đn Taj Mahal
là nhánh l
n nht ca dòng sông Hng linh thiêng được người Hindu sùng kính.

Bc nh chp Sellin, đo Rügen, Đc ca tác gi Massimo della Latta được vinh danh trong
h
ng mc du lch. Nhng cabin này được s dng ph biến vùng duyên hi phía bc nước Đc.

Gii nht nh du lch thuc v bc nh Nhy tàu Gazipur, Bangladesh, ca tác gi Noor
Ahmed Gelal. Sau l
hi thường niên Biswa Iztema ln th 2 ca người đo Hi Bangladesh,
nhi
u người lao lên tàu ga Tongi đ c kiếm mt ch v nhà.

nh chú tiu Bagan, Myanmar ca tác gi Kim Chi Kong đot gii nh du lch.

Bc nh chp cnh sát cơ đng tác chiến ti mt công viên gn sân vn đng Dynamo Kiev,
chu
n b trn áp đoàn người biu tình chng chính ph ti ph Hrushveskoho giành gii
hi
u ng màu sc.

Dòng sông Omo, Ethiopia ca Fausto Podavini đot gii du lch. Mt cu bé b lc Dassanech
nam Ethiopia dù còn nh tui, nhưng người đã ph đy nhng vết thương biu trưng cho
s
c mnh th cht ca con người.

Bc nh Con đường ca Vladimir Prostate chp ngôi làng Kantaurovo, min trung nước
Nga giành gi
i hiu ng màu sc. Người trong nh không làm vic mà ch sng bng tin
quyên góp. T
m hình phn nh s phn ca con người, s la chn đi sng tâm linh và
nh
ng gì h có th đt được dù thiếu tin.

Mt tác phm đot gii hiu ng màu sc khác thuc v Antonio Grambone vi hình nh
c
ơn bão đang ti Vallo Scalo, mt th trn nh gn Salerno.

Bc nh chp mt trn bóng chày dưới cánh máy bay ca tác gi Khalid Rayhan Shawon
giành gi
i nh du lch.

B
c nh David ca tác gi Edmondo Senatore chp mt trong nhng người vô gia cư các
thành ph
ti Italy.

K nim chiến thng ca tác gi Khalid Rayhan Shawon giành gii hiu ng hình nh.
M
t đa tr tòa nhà đang xây d gn sân bay quc tế Dhaka thích thú ngm máy bay
h
cánh, còn mt bé khác đang pht c k nim ngày chiến thng 16/12 ca Bangladesh.


--
Đây là diễn đàn cuả moị lủ́a tuỗi,mọi giỏ́i tính, vỏ́i mục đích và chủ trủỏng nhủ sau:
-cố gắng đem thoãi mái đến moị ngủỏ̀i
-chấp nhận đăng tãi mọi đề taì: tôn giáo xả hội,thể thao,du lịch,âm nhạc,chính trị,tuy nhiên không đủọ̉c đề cao cs.
-

For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

__._,_.___

Posted by: Phu Van 

Popular Posts

My Blog List