Friday, January 22, 2016

Hermit crab: Cua "ẫn sĩ"


Matthew Trần:
Hermit crab: Cua "ẫn sĩ" 


From: van tran <
  Sent: Wednesday, January 20, 2016 9:48 PM
Subject: 1 DĐKTTG Ốc mượn hồn (Hermit crab).  

Subject:  Ốc mượn hồn ( Hermit crab ). 

Ta gi loài này là c mượn hn ( Anh ng:  Hermit crab)  sng trong v c,  khi "tăng trưởng", chúng li tìm căn nhà  ln hơn trong hình.  Có khi chúng  tìm được cái chai, l, cũng xài luôn, phn đu ca c mượn hn "ging" loài "tôm hùm" (lobster).  

Phn thân sau  mm, không có lp v ngoài,  nên phi "n" trong v bc,  mà chúng kiếm được.  Người ta dùng v c nha trong sut cho chúng … xài  ( xem hình ).  c mượn hn có hng ngàn loi,  sng lâu  hng chc năm (?).  Các nơi bán cá cnh nước mn có bán.

Lúc tri Galang,  khi ra bin chơi, bt được mt con, tò mò, tôi đã lôi nó ra khi v c.  Khi đt xung bãi cát, nó đã "bò" tr li, và đưa thân sau vào v c.


Hermit Crabs have soft abdomens and use snail shells as protection. As they slowly grow, your Hermit Crabs will need to transition to larger, more spacious shells.
When it comes to choosing a new shell, Hermit Crabs are very picky. They are first concerned with the opening size and opening shape of the shell — it must be large enough for them to fit into and in the right shape to fit their body.
A Hermit Crab's shell selection behavior can look a little unusual at times. After choosing a new shell, they may hold onto their old shell with their walking legs until they are completely satisfied with their new one. Some Hermit Crabs will transition back to their old shell after trying on a new one. In some cases, they may even fight another Hermit Crab over a shell.
Because of this finicky behavior make sure each of your Hermit Crabs has multiple new shell options at all times, taking into consideration that the new shells need to be 10-15 percent larger than the current shells. Empty shells can be decorated using specific non-toxic paint or markers to add some color to your crabitat; a fun way for your kids or students interact with their Crabs.NguyenDacSongPhuong <lượm trên Internet>.

Popular Posts

My Blog List