Friday, April 5, 2013

Những hình ảnh hiếm quý trước 1975


 

          Những hình ảnh hiếm quý trước 1975

                                                                            

 

 

Xin chia sẻ  rất nhiều hình ảnh xa xưa trước 1975, có thể là những hình ảnh này quý vị chưa thấy qua.  

Xem xong không khỏi bồi hồi, thời gian qua mau và bây giờ với nhiều thay đổi... mà buồn!

 


 

Image


 

Xin delete Email này nếu nó làm phiền .  Cám ơn !   

 

  *** Nếu Quy vi chuyển tiếp thư điện tử này, xin vui lòng xóa địa chỉ của tôi, hầu tránh bị thư rác, nhiễm virus và bị mất cắp thông tin cá nhân. Thành thật cám ơn Quy vi.

Popular Posts

My Blog List