Friday, February 6, 2015

Xem hình của người mới biết văn minh của ta


On Wednesday, 4 February 2015, 10:07, "Tran Ho TranHo wrote:

 


(Xem hình của người mới biết văn minh của ta)

15 tấm hình hiếm trong lịch sử nhiếp ảnh.

Ngày khai trương Disneyland 1955
alt
Disneyland Opening Day (1955)

Đang xây dựng cầu Golden Gate 1937
alt
Golden Gate Bridge Under Construction (1937)

Hình con sư tử của hãng phim MGM 1929
alt
The MGM Lion (1929)

Căn hầm của Hitler 1945
alt
Hitler’s Bunker (1945)

Công trình tháp Effiel 1888
alt
Eiffel Tower Construction (1888)

Đập Hoover khi chưa tích nước 1936
alt
A Waterless Hoover Dam (1936)

Rặng núi Rushmore khi đang được điêu khắc (tạc tượng) 1932
alt
Mount Rushmore Being Carved (1932)

Tiệm tạp hóa Walmart đầu tiên 1962
alt
The First Ever Walmart (1962)

Công trình xây dựng tượng Nữ Thần Tự Do 1884
alt
Construction Of The Statue Of Liberty (1884)

Ban nhạc The Beatles trên đường Abbey 1969
alt
The Beatles – Abbey Road (1969)

Nạn nhân sống sót của tàu Titanic lên tàu RMS Carpathia 1912
alt
Titanic Survivors Boarding The RMS Carpathia (1912)

Tảng băng Titanic 1912
alt
Titanic’s Iceberg (1912)

Tấm hình gia đình trên mặt trăng 1972
alt
Family Photo Left On The Moon (1972)

Tấm hình trái đất đầu tiên được chụp từ bên ngoài vũ trụ 1946
alt
The First Photo Of Outer Space (1946)

Nhóm Google 1999
alt
Google Team (1999)


Nguồn: LOLWOT.com

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?TkdVWeG7hE4gVsOCTiBUw5lORw

Popular Posts

My Blog List