Friday, April 17, 2015

Những loài chim lạ.From: Chau Doris <
Date: 2015-04-12 22:32 GMT-05:00
Subject: Những loài chim lạ -Strange Birds.


.Những loài chim lạ.
kStrange Birds.
***

***
Strange Birds
***


Dẫu cuối mặt, nghiêng đời che giọt lệ
Thì trăm năm định mệnh vẫn vô tình.
__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?TkdVWeG7hE4gVsOCTiBUw5l

Popular Posts

My Blog List