Thursday, July 28, 2016

Các hình ảnh được in trong cuốn sách mang tên “Đông Dương” (L'Indochine) của tác giả Louis Salaün xuất bản ở Pháp năm 1903.Matthew Trần:

Kính đề nghị đến quý độc zã xa gần nội ngoại: Nên zuy trì các hình ãnh zưới ni đễ cho các thế hệ nối tiếp chúng ta có zịp tham khão nghiên cứu khi cần.

MT

Các hình ảnh được in trong cuốn sách mang tên “Đông  Dương”  (L'Indochine) của tác giả Louis Salaün xuất bản ở Pháp năm 1903.


Đại lộ Henri Rivìere (ngày nay là phố Ngô Quyền) và Khách sạn Métropole ở Hà Nội.
Phố Hàng Bông, Hà Nội.
Cầu Long Biên, Hà Nội.
Một góc Hồ Tây, Hà Nội.
Một xưởng thêu ở Hà Nội.
Phố Nhượng Địa (Concession) ở Hà Nội, ngày nay là phố Phạm Ngũ Lão.
Trường đua ngựa ở Hà Nội, ngày nay là Cung thể thao Quần Ngựa.
Đàn Nam Giao ở Huế.
Ngọ Môn, Huế.
Lăng vua Tự Đức, Huế.
Lăng vua Minh Mạng ở Huế.
Khung cảnh bên trong lăng vua Minh Mạng.
Dinh Toàn quyền (chính giữa bức ảnh) ở Sài Gòn, nay là Hội trường Thống Nhất.
Một góc của Dinh Toàn quyền.
Quang cảnh nhìn từ tiền sảnh của Dinh Toàn quyền.
Quân cảng tại Sài Gòn.
Binh sĩ Pháp lên tàu về nước tại quân cảng Sài Gòn.
Một đơn vị quân đội người Việt ở Hà Nội.
Quan đại thần Nguyễn Trọng Hợp (1834 - 1902), là quan nhà Nguyễn trải qua bảy triều vua từ Tự Đức đến Thành Thái, đại thần nhà Nguyễn chủ chốt trong việc nghị hòa với người Pháp.
Hoàng Cao Khải (1850–1933), nhà văn, nhà sử học và là đại thần thân Pháp dưới triều vua Thành Thái trong lịch sử Việt Nam và con trai là Hoàng Trọng Phu.


__._,_.___


Posted by: <vneagle_1

Popular Posts

My Blog List