Sunday, August 28, 2016

Những khu vực "bất khả xâm phạm" trên thế giới
---------- Forwarded message ----------
From: khai tran 

Những khu vực "bất khả xâm phạm" trên thế giới

Căn c trên đi Menwith thuc Không quân Hoàng gia Anh


Đ
i Menwith là mt đa danh bí mt và l k nht châu Âu. Trên đi có t hp căn c cung cp thông tin tình báo cho các nước, như Anh và M.

Căn c
trên đi Menwith rng ln được coi là mt h thng phòng th đin t ln nht thế gii.Đ
o Rn

Đo Rn

Không ai dám đ
t chân đến đo Rn nm ngoài khơi bin Brazil vì có đến 4.000 con rn đc nht hành tinh sinh sng. Đo rn quá nguy him nên chính ph Brazil đã cm người lên đo.Khung c
a hm Coca-Cola

Cánh ca vào hm pha chế Coca Cola.

B
n có bao gi thc mc v công thc làm đ ung Coca Cola? Gi bí mt v công thc pha chế nước Coca Cola khiến cho khung ca vào hm pha chế tr thành nơi được bo v nghiêm ngt nht hành tinh.

Ch
mt vài người có phn s mi được bước qua cánh ca đó.Pháo đài Knox

Pháo đài Knox.

Pháo đài Knox
bang Kentucky trước đây là Cc d tr vàng ca M. Nơi đây cũng đã tng lưu tr bn Tuyên ngôn Đc lp và Hiến Pháp ca M.

Đ
vào được trong pháo đài phi tri qua mt quy trình kim soát rt phc tp đòi hi ít nht 10 người thao tác.

Pháo đài Knox đ
ược bo v cánh cng nng 22 tn, xung quanh có khong 30.000 lính gác cùng đi tàu và máy bay trc thăng tn công. Người không có phn s không được phép đến gn pháo đài Knox.Kho h
t ging Svalbard

Kho ht ging Svalbard.

N
ơi lnh lo này là kho ct gi ht ging cây trng đ phòng thm ha môi trường. Ch mt vài người được phép bước qua ca vào kho ht ging Svalbard.

Kho h
t ging cho c thế gii này nm trên đo Spitsbergen thuc Na Uy, gn Longyearbyen thuc qun đo Svalbard hoang vu và lnh giá.Căn c
Pine Gap Australia

Căn c Pine Gap

Đ
ược ví như Khu vc 51 ca Australia, căn c Pine Gap nm sâu trong sa mc Outback hoang vu, do chính ph và Cc Tình báo Trung ương Australia điu hành.

Đây là c
ơ s điu hành duy nht Australia đt vùng cm bay. Có thông tin cho rng căn c ti mt này đang vn hành mt s chương trình máy bay không người lái.Căn c
Mezhgorye Nga

Căn c Mezhgorye.

Căn c
Mezghorye b cho là nhà máy tên la ht nhân bí mt ca Nga. Đây là nơi được bo v nghiêm ngt nht Nga. Hai tiu đi lính luôn canh gác nhà máy "ni bt xut, ngoi bt nhp".

Ng
ười ta đn rng, trong căn c cha tên la đn đo t đng có th kích hot t xa đ thc hin cuc tn công ht nhânTrung tâm d
liu ca Google

Trung tâm d liu ca Google.

Trung tâm d
liu và vn hành internet ca hãng Google được bo v cht ch không kém Khu vc 51.

Trong trung tâm l
ưu tr hàng ngàn t cơ s d liu nh hưởng đến c thế gii nên ai không có nhim v, không được vào.Khu v
c 51 M

Khu vc 51.

Chúng ta đã bi
ết đến Khu vc 51 bang Nevada (M) là bí mt và được bo v nghiêm ngt nht hành tinh.

Khu v
c 51 là vn nơi nghiên cu phát trin th nghim các loi máy bay và vũ khí ca M. Nhiu người cho rng Khu vc 51 còn là nơi phát trin công ngh vin tưởng, nơi thc hin các nghiên cu v UFO và người ngoài hành tinh.

Song, chính ph
M khng đnh Khu vc 51 không còn hot đng t năm 2013.


Ngun: EWAO (soha)
__._,_.___

Posted by: truc nguyen 

Popular Posts

My Blog List