Monday, November 10, 2014

MỜI QUÝ ĐỘC DÃ CHIÊM NGƯỠNG NHỮNG SINH VẬT - SINH SỐNG TÙY THEO VÙNG ĐỊA DƯ, CO ĐỘ, THỜI TIẾT, V V - CÓ NHỮNG BỘ LÔNG THẬT ĐẦY ĐẶN ĐỄ BÃO VỆ THÂN THỄ.


 MỜI QUÝ ĐỘC DÃ CHIÊM NGƯỠNG

NHỮNG SINH VẬT - SINH SỐNG TÙY THEO VÙNG  ĐỊA DƯ, CO ĐỘ, THỜI TIẾT, V V - 
CÓ NHỮNG BỘ LÔNG THẬT ĐẦY ĐẶN ĐỄ BÃO VỆ THÂN  THỄ.

MT    


 
     

Siberian Cats

Siberian CatsSiberian CatsSiberian Cats
61
  •  

Gypsy Vanner Horse

Gypsy Vanner Horse

 

Mini Highland Cow

Mini Highland Cow

 

Samoyed

Samoyed

20

 

Afghan Hound

Afghan Hound

 

White Silkie (bantam) Hen

White Silkie (bantam) Hen

 

 Fluffy Hamster Eating A Brocolli

Fluffy Hamster Eating A Brocolli

 

Pigeon With Curls

Pigeon With Curls

 

 

 

 

__._,_.___

Posted by: <vneagle_1

Popular Posts

My Blog List