Sunday, November 16, 2014

Tổng Hợp các Loại Tiền Giấy Trước 1975

From: San Huynh 

Moi qui vi thuong lam hinh anh nhung dong tien truoc 1975.

-
Tổng Hợp các Loại Tiền Giấy Trước 1975  
(Currencies Pre-1975 in South Vietnam)

Chắc chắn quý vị không bao giờ quên. Những đồng tiền trước 1975.

Một thời để nhớ, một thời để thương!! và một thời nuối tiếc....!!!

a
a
a
a

aa
aa
a


a
aaaaa


aa


a


a


a


aa
a


a


a


a


a


Click here to view full sizeClick here to view full sizeClick here  to view full  size
Click here to view full sizeClick here to view full size
Click  here to view full sizeClick here to view full sizeClick here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full sizeClick here to view full size
Click here to view full sizeClick here to view full size
Click here to view full size

Click here to view  full  sizeClick here to view full sizeClick here to view full size


Click here to view full size

Click here to view full size
Tiền Giấy Thời Pháp Thuộc
Click here to view full size


Click here to view full size


Click here to view full size


Click here to view full size


Click here to view full size


Click here to view full size


Click here to view full size


Click here to view full size


Click here to view full size
Popular Posts

My Blog List