Friday, March 20, 2015

Mời quý vị thăm kông viên Quốc za (vườn bách thão) ỡ Cape Town Nam PhiMời quý vị thăm kông viên Quốc za (vườn bách thão) ỡ Cape Town Nam Phi,  những kon đường ngoằn nghèo qua rừng -- không fãi zưới đất mà được xây kao 12 mét trên không -- zài 427 bộ ...zúp cho kẽ zu-lịch quan sát rừng kây như chim muông & khĩ thõa mãn bằng thích ...free e e    


 

 
tree-canopy-walkway-path-kirstenbosch-national-botanical-garden-1
tree-canopy-walkway-path-kirstenbosch-national-botanical-garden-2
tree-canopy-walkway-path-kirstenbosch-national-botanical-garden-13
tree-canopy-walkway-path-kirstenbosch-national-botanical-garden-4
tree-canopy-walkway-path-kirstenbosch-national-botanical-garden-6
tree-canopy-walkway-path-kirstenbosch-national-botanical-garden-15
tree-canopy-walkway-path-kirstenbosch-national-botanical-garden-12
tree-canopy-walkway-path-kirstenbosch-national-botanical-garden-14
tree-canopy-walkway-path-kirstenbosch-national-botanical-garden-8
tree-canopy-walkway-path-kirstenbosch-national-botanical-garden-11
12

Video:

__._,_.___

Posted by: <vneagle_1


Popular Posts

My Blog List