Wednesday, March 11, 2015

Sài Gòn Hình xưa cảnh cũ...---------- Forwarded message ----------
From: Thai Van Le

On Tuesday, March 10, 2015 2:26 AM, Tran Dinh Hung <t> wrote:


Subject: Sài Gòn Hình xưa cảnh cũ...
To:


Sài Gòn có bến Chương Dương,
Có Dinh Độc Lập, có đường Tự Do
Có Chợ Quán, có Cầu Kho,
Bến xe Lục Tỉnh, con đò Thủ Thiêm 

Có ôtô buýt khắp miền, 
Vườn chơi có Thảo Cầm Viên, 
Tao Đàn Bến Thành đã tiếng tăm vang
Chợ Cầu Ông Lãnh lại càng nên đi 
Xe đò, xe máy, taxi Bình Tây, 
Khánh Hội ngại gì xa xôi

Chánh Hưng, Phú Nhuận đây rồi
Thị Nghè, Tân Định nhiều nơi còn chờ
Trải bao thay đổi đến giờ
Khắp nơi đã rợp bóng cờ đảng gian
Sài Gòn - thủ phủ Việt Nam
Mai này kiến thiết mở mang còn nhiều.
 Sài Gòn có bến Chương Dương,Có Dinh Độc Lập 


Có đường Tự DoCó Chợ Quán

 


Có Cầu Kho

Bến xe Lục Tỉnh


>
>
Con đò Thủ Thiêm
Có ôtô buýt khắp miền,
Vườn chơi có Thảo Cầm Viên, Tao Đàn
 


 
 Bến Thành đã tiếng tăm vang

Chợ Cầu Ông Lãnh lại càng nên đi

Xe đò, xe máy, taxi


Bình Tây, Khánh Hội ngại gì xa xôi


Chánh Hưng, Phú Nhuận đây rồi 
Thị Nghè, Tân Định nhiều nơi còn chờ

 


  • Feb 22nd, 2015

__._,_.___

Posted by: truc nguyen

Popular Posts

My Blog List