Monday, March 23, 2015

Nền văn minh Ai Cập cổ đại

 


---------- Forwarded message ----------
From: Viên-Giác

 

Ai Cp Huyn Bí


Nn văn minh Ai Cp c đi vi nhng câu chuyn k bí luôn là thi nam châm có sc hút mãnh lit vi con người
Có th nói, kim t tháp là mt trong nhng công trình vĩ đi mà đến nay, khoa hc hin đi vn chưa lý gii hết được quá trình xây dng nó. Đó là chưa k đến nhng truyn thuyết xung quanh lăng m ca các Pha-ra-ông bí n luôn gn lin vi các kim t tháp.
Đ gii mã được mt phn nhng bí n ca nn văn minh Ai Cp c, chúng mình s “đt nhp kim t tháp th mt phen nhé!
Kim t tháp là lăng m ca các Pha-ra-ông được cho là nơi chôn giu ca ci, vt dng khi còn sng ca Pha-ra-ông.
Đi vi nhng tên trm sa mc, nơi đây chng khác gì m vàng. Vì vy, đ bo v s yên bình cho Pha-ra-ông cũng như an toàn cho s ca ci chôn theo, dưới thi vua Tutankhamun, các Pha-ra-ông thường được chôn sâu dưới lòng đt.
Người Ai Cp c có nim tin mnh m v cuc sng vĩnh hng sau khi chết. Thm chí, h còn cho rng, đó mi là lúc bt đu cuc sng thc s ca mt con người. Vì vy, các lăng m thường được chôn theo mi th ca Pha-ra-ông lúc còn sng, đ ngài có th tiếp tc sng cuc sng mi kiếp sau. Không k vàng bc, trang sc, h đem chôn mi vt dng dùng hàng ngày ca ngài, thm chí là c mt cái bô! Có th, chú mèo ca Pha-ra-ông cũng s được ướp xác đ tiếp tc bu bn vi ch nhân ca mình dưới sui vàng.
 

H
m m ca nhà vua luôn là kho tàng đi vi bn đào m trm.
Các Pha-ra-ông còn được chôn cùng nhiu hình nm đy t trong lăng m ca mình. Các quan tư tế cho rng, các hình nm này s phc v Pha-ra-ông kiếp sau. Nhưng riêng nhng v Pha-ra-ông chết tr, h s được chôn cùng người sng. Đó là nhng người đy t b “đánh vào đu đ “đi theo nhà vua”. Người Ai Cp c cho rng đó là minh chng ca s trung thành.
K thc (technology) hin đi đã mô phng được khuôn mt vua Tut da trên xác ướp ca ngài.
Mt s người tin rng, v Pha-ra-ông tr Tutankhamun đã b sát hi bi chính bác rut ca mình Ay người mà sau này đã lên ngai vàng thay ngài. Nhưng thc tế thì không phi vy. Các nhà khoa hc đã phát hin ra nhiu thương tn đng sau gáy ca xác ướp Pha-ra-ông Tut (tên gi khác ca Tutankhamun). H đt ra gi                           thuyết có kh năng ngài đã gp tai nn trong mt chuyến đi săn.
              Nhưng đến năm 2005, vi k-thc (technology) chp X-Quang CT hin đi, đi nghiên cu đã phát hin ra ngài tng b gãy chân, và đây chính là nguyên nhân dn đến cái chết đy tranh cãi ca v Pha-ra-ông tr tui.
Thông thường, mt người khó lòng t giã cõi đi ch vì chiếc chân gy ca mình, nhưng dưới bàn tay ca bnh st rét, đây s là mt câu chuyn khác. Theo kết qu xét nghim ADN t mu các xác ướp có trong lăng m, Pha-ra-ông Tut đã nhim vi-rút st rét và khiến chuyn gãy chân ca ngài tr thành mi him ha thc s, có nh hưởng trc tiếp đến mng sng.
Chiếc mt n bng vàng nng 11 kg ni tiếng ca v Pha-ra-ông tr tui.
Ngay c quan tài ca Pha-ra-ông cũng được làm bng vàng. Qu thc đây là mt kit tác ngh thut được chm tr rt tinh xo.
Hình nh các nhà kho c hc khi tìm thy xác ướp Pha-ra-ông Tut.
Vào nhng năm 1800, nhiu người tin rng, các kim t tháp cha đng mt sc mnh vô hình nào đó khi nó có th bo qun, gìn gi xác ca Pha-ra-ông nguyên vn, hay thm chí có th làm sc li lưỡi dao đã cùn.
Các kim t tháp thường được ví như nhng chiếc máy tính làm t đá, đài thiên văn thi c đi dành cho các nhà thiên văn hc và chiêm tinh hc. Đng trên kim t tháp, người Ai Cp c có th tính tương đi chính xác chu kỳ ca mt ngôi sao, t đó suy ra thi gian ca các v mùa, thi gian hoàn thành các công trình xây dng ln
Đi vi người Ai Cp c, hình nh kim t tháp còn biu trưng cho quyn lc tuyt đi ca nhà vua và cũng là cách nhà vua đến vi thn Ra (Thn Mt Tri v thn quan trng nht trong tín ngưỡng Ai Cp c đi) sau khi qua đi. Điu này ging như vic quan nim lên thiên đường ca đo Thiên Chúa.
Các kiến trúc sư ca vua Napoleon (Pháp) tng nói rng, nếu s dng khi lượng đá dùng đ xây nên kim t tháp ln Giza thì h có th xây dng được mt bc tường vòng quanh nước Pháp.
Vua Napoleon đã tng đi vào kim t tháp Ai Cp. Lúc tr ra, người ta trông thy sc mt ông vô cùng nht nht, đi đng cũng không vng. Mc dù Napoleon t chi nói v điu này, nhưng theo mt s người thì có th ông đã nhìn thy trước tương lai ca mình.
Napoleon tng có chuyến du hành vào kim t tháp.
Nhng người Hy Lp c cho rng, các kim t tháp được xây dng trong khong thi gian trên 10 năm, vi s góp sc ca 10.000 nô l. Tt c s nô l này đu b đi x rt tàn t. Nhưng thc tế thì không phi vy. Chúng được xây dng bi 25.000 người đàn ông hay thm chí hơn c thế. Nhng người này được đi x rt tt. H được cung cp tht bò và nước ung, và mi người ch b buc phc v cho vic xây kim t tháp trong 5 năm. Đi vi mt s người, vic tham gia xây kim t tháp là c mt s t hào to ln.
Bên trong kim t tháp là dày đc các cơ quan, mt tht vi đường đi lt léo cùng nhiu cm by.
nh mô phng vic xây dng kim t tháp ca các nô l thi đó.   
Bí mt lăng m c
Hu như tt c kim t tháp được phát hin Ai Cp đu tng b trm mò vào trước đó. Đó là lý do vì sao phát hin v khu m đá ngm ca vua Tutankhamun là vô cùng quan trng. Ti Ai Cp, bên cnh thi tiết khc nghit thì nn đào m trm thc s là mi nguy ln nht đi vi s yên ngh ca các nhà vua.
L
c lượng đào m trm đây nhiu đến mc nó tng là mt trong nhng ngh nghip hp dn, mang li nhiu thu nhp nht cho đám thanh niên. Tuy nhiên, không phi k nào cũng thành công, bi hu hết đu phi tr giá rt đt bng chính tính mng ca mình. Đám đào m trm s “đi theo Pha-ra-ông” sau mt thi gian đt nhp lăng m vì nhim phi khí đc bên trong.

M
t lăng m đang được khai qut.
Tương truyn, thi xa xưa, tng có mt v vua ca Baghdad đt nhp vào trung tâm ca đi kim t tháp Giza. Ông ta phát hin ra quan tài ca Pha-ra-ông Cheops nhưng bên trong thì trng không. Lý gii cho điu này, các nhà kho c cho rng, ông ta đã vào nhm phòng, vì bên trong kim t tháp là rt nhiu phòng cha xác ướp gi, to thành mt mê cung đánh la bn đào m trm.
V
i s ni tiếng và chu chơi cho lăng m ca mình,  nơi chôn ct Pha-ra-ông Tutankhamun cũng đã b trm             “viếng thăm ch vài ngày sau khi “nhp quan. Nhng  tên trm này đã đ l du vết khi đánh rơi mt túi đy nhn trên đường hm mà chúng đào vào.
Nh
c đến lăng m Tutankhamun, chúng ta không th b qua Lord Carnarvon, người tài tr cho vic khai qut lăng m năm 1922. Ông đã qua đi mt năm sau đó. Khi ông chết, nhng ngn đuc sáng ca Cairo đã pht tt, con chó ca ông chy vào nhà sa không ngng. Nhiu người nói rng, đó chính là tai ha mà ông y phi chu t li nguyn ca các v vua.

Chân dung Lord Carnarvon.
Ngoài vàng bc châu báu được chôn theo, các xác ướp còn được chôn cùng vi Cun sách ca Thn Chết (The book of Dead). Đây không hn là nhng li nguyn ám lên lũ trm m, mà ch là sách hướng dn làm thế nào có th sng kiếp sau ca các Pha-ra-ông.
Nh
ư đã đ cp trong kỳ trước, người Ai Cp c có nim tin mnh m vào cuc sng thế gii bên kia. Thm chí, h còn cho rng, khi mt người t giã thế gian thì mi chính là lúc anh ta bt đu cuc sng thc s.

Cu
n sách này tng được xut bn rng rãi.

Ng
ười chết s phi vượt qua ca i trí tu ca thn Horus.

Khu khai qu
t lăng m vua Djer.
Năm 1901, nhà s hc người Anh, Flinders Petrie đã khám phá ra lăng m ca Pha-ra-ông Djer (nhà vua ca triu đi Ai Cp đu tiên). Khi đó, ông đã tìm thy mt cánh tay được qun vi băng đ bt li l hng trên bc tường. Hin ti, các nhà khoa hc vn chưa xác minh được đó là tay ca ai. Nhiu gi thiết cho rng đó là cái giá phi tr cho mt tên trm m.

Nhà s
hc người Anh Flinders Petrie đã phát hin ra lăng m Pha-ra-ông Djer.

Lăng m
ca các Pha-ra-ông thường có din tích rt ln, vì nó được xem là cung đin ca nhà vua thế gii bên kia.
Trong nhng năm 1880, mt tên trm đã b tóm sau khi bán nhng món trang sc quý giá ca gn 30 xác ướp. Được biết, tên trm này tng là hướng dn viên du lch đưa khách tham quan các lăng m c. Do không kim chế được lòng tham trước nhng món trang sc quý giá, hn quyết đnh “chuyn ngh thành mt tên trm.
Vi
c tàu Titanic chìm tng b đ li do li nguyn t xác ướp được đt trên tàu trên đường chuyn ti M. Câu chuyn này ám nh nhiu người trong thi gian dài và sau này, các nhà khoa hc đã chng minh vic đó không h có thc.

L
i nguyn ca xác ướp tng b cho là nguyên nhân làm chìm tàu Titanic.
Bí mt các xác ướp
Nhng xác ướp được đt trong chiếc lu đc bit mang cái tên khá kêu: “The Beautiful House” (Tm dch: Ngôi nhà xinh đp) vi ng ý, các quan tư tế đang làm mt vic nhân đo, giúp xác ướp bt đu mt cuc sng tt đp hơn.

“Ngôi nhà xinh đ
p ca các xác ướp.
S dĩ, người Ai Cp c phi chn mt nơi ho lánh như vy, là đ tránh được ánh mt nhòm ngó ca bn đào m khi chuyn xác ướp đến các lăng m.
Trước khi tiến hành ướp xác, các quan tư tế s phi loi mt s cơ quan ca xác ướp đi đ giúp công vic bo qun được tt hơn. Các cơ quan này s được ct trong các hũ nh khác nhau, chôn theo xác ướp đ đm bo rng, xác ướp vn đy đ mi cơ quan khi bước sang thế gii bên kia.
Các đôi m
t ca xác ướp được thay thế bng đá đen. Tuy nhiên, dưới thi Ramesses IV, h đã thay bng hành. Điu đó s khiến cho nhng người thi by gi nh nước mt khi vào tham quan các lăng m, mt cách đ th hin s thương tiếc đi vi người quá c.
Linh hn các xác ướp Pha-ra-ông s đi qua Duat mt nơi có nhng h nước sôi, sông la và nhng con rn phun nc đc! Đây chính là đa ngc theo trí tưởng tượng ca người Ai Cp. Nếu vượt qua được tt c và chng minh ct cách hoàng tc trong mình, Pha-ra-ông s được đến vi thn Mt Tri (thn Ra) lên thiên đàng.

Th
n ướp xác Anubis đang cân qu tim (s thành tht) ca người chết vi mt chiếc lông chim.

Sau khi v
ượt qua i cân tim”, thn Anubis s dn người chết đến gp Diêm Vương.
Vua Charles II (Anh) tng thu nht và hng nhng lp bi rơi ra t các xác ướp đ dùng chúng trên da ca mình. Ông tin rng nhng sc mnh linh thiêng, cao quý nht s giúp thanh ty cơ th ông khi bi thế trn tc.

Vua Charles II t
ng là người rt tin vào sc mnh ca các xác ướp.
Các xác ướp b đánh cp ri được gi đến M nhng năm 1890 đu b đem nghin và trn thành giy gói. Sau đó, các khách hàng bt đu t vong hàng lot do dch t. Vào thi đim đó, người ta cho đó là s tr thù ca xác ướp, nhưng thc tế, công ngh ty trùng giy thế k 19 chưa thc s phát trin nên các vi khun có trong xác ướp đã gây ra căn bnh này.
__._,_.___

Posted by: truc nguyen 

Popular Posts

My Blog List