Sunday, March 6, 2016

VÀI HÌNH ẢNH QUÝ HIẾM CỦA CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

 


---------- Forwarded message ----------
From: Huy Dang <


                         VÀI HÌNH ẢNH QUÝ HIẾM CỦA CỐ TỔNG THỐNG
                                             NGÔ ĐÌNH DIỆM


Qua những hình ảnh này, nhận thấy cá nhân ông Ngô Đình Diệm rất bình dân, gần gũi với người dân, không đáng bị chết một cách thê thảm như ta đã thấy. Tất cả chỉ vì anh em ông và những cấp thừa hành bè phái, kỳ thị tôn giáo... làm hại ông đồng thời làm chế độ bị sụp đổ...

Hình ãnh thân thương cũa một vị TT.
luôn luôn sát cánh với người dân
       


__._,_.___

Posted by: truc nguyen <

Popular Posts

My Blog List