Tuesday, January 6, 2015

Hyper-Realistic Pencil Drawings Of Celebrities


   Matthew Trần:

Mời quý thân-hữu, độc zã thưỡng lãm tài nghệ độc-đáo cũa nhà đại họa-sĩ Nestor Canavarro, xứ Argentina khi xữ -zụng bút chì màu đễ họa hình một kách trung thực đặc-biệt kác zanh-nhân zưới đây.
Hyper-Realistic Pencil Drawings Of Celebrities

My name is Nestor Canavarro and I’m an Argentinian illustrator based in Buenos Aires.
"I drew all these portraits entirely with colored pencils with maximum of attention to the details, especially to the texture of skin".
More info: Behance | Facebook

House MD (Hugh Laurie)

alt

House MD, detail

alt

Walter White from Breaking Bad (Bryan Cranston)

alt

Walter White from Breaking Bad, detail

realistic-portraits-colored-pencil-drawings-nestor-canavarro-2

Albert Einstein

realistic-portraits-colored-pencil-drawings-nestor-canavarro-4

Evangeline Lilly

realistic-portraits-colored-pencil-drawings-nestor-canavarro-1

Evangeline Lilly, detail

alt

Al Pacino

alt

Al Pacino, detail

alt

Lemmy from Motörhead

realistic-portraits-colored-pencil-drawings-nestor-canavarro-3realistic-portraits-colored-pencil-drawings-nestor-canavarro-6

Robert De Niro

Indiana Jones
  
   
                       
   
     __._,_.___

Posted by: <vneagle_

Popular Posts

My Blog List