Saturday, January 17, 2015

Remodeling Your Home? Have a Look at These...Các bạn cần tái thiết nhà mình MATTHEW TRẦN:

Các bạn kần tái thiết nhà mình đễ cho tân kỳ, kó tiện nghi nhiều hơn?
Hãy xem các hình mẫu zưới đây!!!
       

 Remodeling Your Home? Have a Look at These

 

Remodeling Your Home? Have a Look at These

Have you ever dreamt of changing your home? Break down a wall to get more space, maybe add a counter. You may be thinking small – these 31 fantastic ideas can turn even the plainest house into your dream home.
1. Give your dogs their own room: Làm cho các con chó kái chỗ ỡ cũa chúng.
Remodeling Your Home?
2. Turn stairs into storage space: Tái tạo kầu thang thành các nơi chức vật zụng.
Remodeling Your Home?
Remodeling Your Home?
Remodeling Your Home?
3. Or into book displays: Hay là tạo thành tũ trình bày sách
Remodeling Your Home?
4. or even a reading nook: hay là tũ chứa sách trần
Remodeling Your Home?

5. Wasted space below stairs can be turned into a playroom: Tạo chỗ chơi cho sáp kon nít ỡ khoãng trống zưới kầu thang
Remodeling Your Home?
6. Get more storage with baseboard drawers: Zùng khoãng trống ỡ zưới cùng đễ tạo ra ngăn kéo đựng đồ
Remodeling Your Home?
7. An unattractive wall can become a fancy wine rack: Một ngách nghẽ không đẹ đẽ zì trỡ thành nơi chứa rượu.
Remodeling Your Home?
8. Adding an elevated platform creates storage space while keeping the room looking tidy and useable: Nâng kao một nền fòng đễ làm một chỗ ỡ đẹp & ngăn nắp hơn.
Remodeling Your Home?
Remodeling Your Home?
9. High ceilings? Add a ceiling-hammock: Kó trần nhà kao? Hãy làm chỗ treo võng ...
Remodeling Your Home?
10. A boring bedroom roof can become a stargazing haven: Hay tạo cái trần fòng trông chán mắt thì nay, hãy làm nó trỡ thành nơi quan sát bầu trời đầy trăng, sao, thiên hà ..
Remodeling Your Home?
11. Transform the attic into a pillow room: Hãy tạo cái trần nhà (attic) thành fòng chứa gối ...
Remodeling Your Home?
12. Install a balcony for your bedroom: Hay làm kái "ban-công" ngay trước fòng ngũ...
Remodeling Your Home?
13. Add a fireplace between your bedroom and bathroom: Hay xây kái lò sưỡi zữa fòng ngũ & fòng tắm..
Remodeling Your Home?
14. Add a seat you can lie on in the shower: Xây thêm một ghế zựa trong fòng tắm..
Remodeling Your Home?
15. Jets in the laundry room sink for easy hand washing: Làm thêm chỗ rữa tay ngay kạnh máy zặt & sấy ..
Remodeling Your Home?
16. The specious space for- a built-in vaccum: Một nơi quý báu đễ hút rát/bụi..
Remodeling Your Home?
17. Install garbage chutes in your kitchen: Thêm chỗ thanh toán rát ..
Remodeling Your Home?
18. 2 dishwashers are better than one: 2 máy rữa chén bát thì tiện hơn một..
Remodeling Your Home?
19. Mobile kitchen cabinets can add more work space: Tạo ra tũ đựng chén bát "zi động" thì có được nhiều chỗ trống đễ xay xỡ, rộng rãi...
Remodeling Your Home?
20. Add a minibar to the central counter: Thêm kái "minibar" đễ thĩnh thoãng ngồi đễ nhậu nhẹt ..
Remodeling Your Home?
21. folding windows and doors open up the house: Làm cữa sỗ/cữa lớn thành cữa "xếp" đễ nhà có vẽ rộng rãi hơn.
Remodeling Your Home?

Remodeling Your Home?
22. Add a bar rail to your deck: Xây thêm kái "bar" có đường rail ỡ sân (nâng kao) sau ..
Remodeling Your Home?

23. Why not add a treehouse you can actually use? Tại sao không xây "kái nhà trên kây" cho kẽ lớn và sáp kon nít chơi..
Remodeling Your Home?
24. And while your at it, how about a secret room? Tại sao không xây thêm "fòng kín" ??
Remodeling Your Home?
Remodeling Your Home?
25. Pest-Tubes make an exterminator's visit quick easy: Fòng đễ thanh toán sâu bọ zễ zàng..
Remodeling Your Home?

27. Why not add seats to your fireplace? Làm thêm chỗ ngồi cạnh lò sưỡi cho ấm kúng ..
Remodeling Your Home?
28. A sunken livingroom is perfect for entertaining: Làm fòng tiếp tân ..trụt sâu xuống đễ cho có vẽ ấm kúng ..
Remodeling Your Home?
29. Bunk beds! Nhà đông con kái há? Hãy làm thêm nhiều "zường chồng"
Remodeling Your Home?
30. A shower without glass doors = less cleaning: Fòng tắm không kiến thì bớt mất kông làm sạch sẽ ...
Remodeling Your Home?
31. Turn your garden shed into an artist's hideout: Làm nhà kho chứa zụng kụ thừa ...trỡ thành địa điễm ...mỹ-thuật vui mắt
Remodeling Your Home?

 


       

__._,_.___

Posted by: <vneagle_1


Popular Posts

My Blog List