Saturday, August 3, 2013

Nơi đây có chứa nhiều hình ảnh thật xưa


Một tài liệu quý giá !  Rất hay chưa từng thấy .Mời thử!

Chuyển tiếp: Một tài liệu quý giá ! 
Rất hay chưa từng thấy .
 Một tài liệu quý giá .
Thu thập mất công và hay quá. 
Đằng sau mỗi một tấm hình nhỏ mặt tiền là cả trăm hoặc vài chục tấm hình khác, tổng cộng có lẽ phải là cả ngàn tấm hình hoặc hơn nữa! Xem phải nhiều ngày, nhiều tuần lễ, nhiều tháng, nhiều năm mới hết. 
Một kho tàng lịch sử bằng hình ảnh quý báu.
HÌNH ẢNH XƯA HIẾM QUÝ
Nơi đây có chứa nhiều hình ảnh thật xưa, có giá trị lịch sử văn hóa Việt Nam tưởng không bao giờ được coi, mời vào:
 
 

Popular Posts

My Blog List