Monday, August 12, 2013

Sydney: đêm thắp nến tại. Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam


From: Tran Van Thinh <
To:
Sent: Saturday, 22 June 2013 2:46 PM
Subject:  Hình ảnh đêm thắp nến tại. Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam Sàigon Place tại: Bankstown, Sydney.

 

 


Sydney: đêm thắp nến tại. Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam

Sàigon Place tại: Bankstown, Sydney. 

 

Lúc 7 giờ tối ngày 21 tháng 6 năm 2013, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, tiểu bang NSW đã tổ chức đêm thắp nến. Tưởng niệm đồng bào ruột thịt trốn chạy bởi vì việt cộng vượt biên, vượt biển tìm tự do đã bỏ mình trên biển. Đại dương trong rừng sâu nước độc. Cầu nguyện cho những người đã và đang đấu tranh nhân quyền tự do dân chủ chống lại chế độ độc tài. Bán nước việt cộng, bị tù dập trong các nhà tù việt cộng.

 

 Trần Văn Thinh


 


 
 


 

__._,_.___

Popular Posts

My Blog List