Friday, August 23, 2013

VENICE-ITALY*_* wallpapers


 

 
Venice là nơi sinh trưỡng kũa mè xừ fiêu lưu mạo hiễm số 1 thế zới: Marco Polo..người dược Dại dế Thành Kát Tư Hãn trọng zụng.
Mèxừ Marco Polo, dã kó zịp thăm Vietnam trong lịch sữ quá khứ .
Venice có fong cãnh dẹp .. nhưng là thành fố bị lún sâu, nên hằng năm bị nước biễn xâm nhập một thời zan ngắn (mùa Thu & dầu mùa Xuân).
Không biết các gia dình ỡ dây, xây nhà vệ sinh trên sân thượng hay răng? 
Tui vẫn thắc mắc về hệ thống thoát chất thãi kũa thành fố ni diều hằng năm ra răng ?? 
From: TUNA <
Subject: *VENICE-ITALY*_* wallpapers
Date: Thursday, March 21, 2013, 9:55 AM

 
       

 

 

 

 


 

Popular Posts

My Blog List