Sunday, August 18, 2013

Nguyễn Phượng Uyên: Đệ Nhất Nữ Lưu cũa Việtnam hiện nay


 

 

image

 

 

NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

20/5/2012

(1)Nguy ễn Phương Uyên 6 năm tù"Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm".

(2).Đinh Nguyên Kha: "Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội".

(Lời tuyên bố mạnh mẽ và đanh thép của 2 sinh viên yêu nước Phương Uyên - Đinh Nguyên Kha trước phiên tòa tố cáo chế độ cộng sản.)

 
 

Nguyễn Phượng Uyên:

Đệ Nhất Nữ Lưu cũa Việtnam hiện nay

 

image

TÔI ĐÃ THẤY

TUỔI TRẺ VIỆT NAM ĐỨNG LÊN.

image

 

Tôi đã thấy một thiên thần bé nhỏ

Một Phương Uyên (1) , áo cánh bỏ ngoài quần,

Trước pháp đình như đứng giữa trường sân

Không sợ hãiđứng thẳng nhìn chánh án.

image

Tôi đã thấy một phiên toà mường mán

Nhất trần gian , xét xử bán công khai,

Không cần xem cáo trạng đúng hay sai

Mà chỉbiết nhốt những người chống Cộng.

 

image

Tôi đã thấy những anh hùng cách mạng (2)

Tuổi hồn nhiên biết diệt Cộng chống Tàu.

Đi tiền phong thoa dịu vết thương đau

Cứu dân tộc sớm được mau thoát ngục

 

image

Tôi đã thấy một lời thề đanh thép

Lấy máu mình thay mực viết thành văn

“Tàu xâm lăng hãy cút khỏi Việt Nam “

Toàn dân Việt đã hết còn kiên nhẫn.

image

Tôi đã thấy một chu kỳ diễn biến,

Cộng suy tàn, sụp đổ bởi lòng dân,

Như đại dương hồng thủy sẽ dâng tràn

Cuốn trôi hết bọn tà quyền Cộng Đỏ.

 

image

Tôi đã thấy ý đất trời phẩn nộ

Diệt cường quyền Cộng Sản Đỏ trung ương,

Toàn quân dân đồng loạt đổ xuống đường

Lùng truy diệt bọn bạo cường đồ tể.

image

Tôi sẽ thấy mười sáu tên đầu sọ

Bị bêu đầu trước phố chợ thành đô

Khắp năm Châu bốn bể hát reo hò

Đòi nợ máu lũ giặc Hồ bán nước.

image

Tôi đã thấy Thanh Sinh Công cứu quốc

Từ Thái Hà , đến hầu hết quê hương

Đã vùng lên chống “ Tàu khự” Bắc Phương,

Không sợ chết đòi quê hương toàn vẹn.

image

Tôi đã thấy một nùa xuân hứa hẹn

Trên quê hương hình chữ “ S “ Viễn Đông ,

Là giang sơn dòng dõi của vua Hùng

Được toàn vẹn mãi ngàn trùng bất diệt.

 

 

 

 

NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

20/5/2012

(1)Nguy ễn Phương Uyên 6 năm tù"Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm".

(2).Đinh Nguyên Kha: "Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội".

(Lời tuyên bố mạnh mẽ và đanh thép của 2 sinh viên yêu nước Phương Uyên - Đinh Nguyên Kha trước phiên tòa tố cáo chế độ cộng sản.)

 

       

Popular Posts

My Blog List