Sunday, August 18, 2013

Vụ Động Đất & Sóng Thần tại Nhật Bãn


Vụ Động Đất & Sóng Thần tại Nhật Bãn kách dây 2 năm:
 
Bạn kó thễ quan sát kã 2 cãnh: trước và sau tai nạn kinh khũng xãy ra:
 
 
Dễ so sánh/quan sát ..bạn hãy gõ vào hình (bắt dầu từ hình số 2).
 
<<<>>>

Japan Earthquake, 2 Years Later: Before and After

Two years later click on photos starting with number 2
 
      
 

 

Popular Posts

My Blog List