Friday, August 23, 2013

Region: North America Tiễu bang Alaska

 

Các bạn kó biết là Tiễu bang Alaska trong quá khứ, dã dược Hoa Kỳ  
mua lại từ Nga với zá chưa tới 2 cent một mẫu không?
 Vụ mua bán ni là zo Ngoại trưỡng Mỹ William H. Seward thực hiện
(thời Tỗng thống HK Andrew Johnson, tỗng thống thứ 17 kũa HK).
 Như rứa là số tiền fãi trã tỗng quát là $7.2 triệu dôla    cho lô dất rộng vào quãng 365 triệu mẫu.
 Vì vụ tậu vùng dất ni kũa Nga mà Ngoại trưỡng Seward bị chĩ trích,
chế nhạo là "khùng" ..hoặc là "bõ tiền di mua thùng nước dá"..

 Nhưng kuối kùng, vụ mua bán ni kũng thực hiện dược nhờ thắng một
fiếu ỡ thượng viện HK !!..
Bây chừ thì Tiễu bang Alaska dược xem như là mõ vàng và mõ zầu hõa vô zá ..
 Dó là chưa kễ vị trí chiến lược dộc nhất cho HK ..
Region: North America
        

Area Total: 9,826,675km2
Coast Line: Pacific and Atlantic Oceans
Capital: Washington DCAlaska

Region around Bartlett Cove at Gustavus, near the Glacier Bay Lodge.

Lowell-Point-Seward Alaska - Kenai Fjords National Park

Port of Ketchikan

Skagway

Skagway

Russian Orthodox Church in Ninilchik,
Kenai Peninsula, Alaska

Athabascan girl
Athabaskan or Athabascan (also Dene, Athapascan, Athapaskan)
 is a large group of indigenous peoples of North America,
located in two main Southern and
Northern groups in western North America.

Inupiat dancer
Inupiats are the people of Alaska's Northwest Arctic and
North Slope boroughs        
and the Bering Straits region.

Inupiat girl

Ketchikan

Northern lights

Sunrise in Alaska

Sunset over the Pacific

Northwestern fjords of Alaska
       

 


Tiễu bang Alaska là tiễu bang có diện tích
rộng nhất nuớc Mỹ
     

 
Region: North America
Area Total: 9,826,675km2
Coast Line: Pacific and Atlantic Oceans
Capital: Washington DC
 
 
Alaska
Denali National Park
Denali National Park
Yukon
Kluane Lake Alaska
Willow Lake
The Wrangell-St Elias National Park and
Preserve extends from central Alaska to the
southeastern part of the
North Pacific and is considered the
highest coastal mountain range on earth.
  

Popular Posts

My Blog List