Friday, August 9, 2013

Hình ảnh nói lên: Sự kiện Tội Ác cuả đảng Việt Cộng ! ! !


 

 


Hình nh nói lên: S kin Ti Ác cu đng Vit Cng ! ! !


Hình nh ca c bà Hà Th Nhung trước khi công an cướp xác - Lý Trinh Châu


 

Hình nh nói lên: S kin Ti Ác Vit Cng Giết Dân ! ! !


 


Lý Trinh Châu - Đây là s tht đã din ra ti vườn hoa Lý T Trng Hà Ni vào lúc 9gi sáng nay, ngày 12 tháng Mười-mt năm 2012.

 

Hình nh trung thc này do bà T nhanh tay chp li; bà T là mt nn nhân rt lâu năm ca bo quyn, đang ngày đêm cùng vi vi bà con Dân Oan toàn quc "bám tr" ti các vườn hoa t Mai Xuân Thưởng đến Lý T Trng đ tranh đu đòi công lý và quyn được sng xng đáng như mt con người.

 

Thnh cu quý cơ quan cho loan ti đ sáng t dư lun v cái chết tc tưởi ca nn nhân Hà Th Nhung - dân oan Thanh Hóa, do công an CSVN va gây ra.

 

Trân trng thnh cu và xin cm ơn qúy cơ quan truyn thông.

 

Lý Trinh Châu - mt người bn ca Dân Oan Vit Nam.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nh nói lên: S kin Ti Ác Vit Cng Giết Dân ! ! !


 


 

 


 


 

 

 

Hình nh nói lên: S kin Ti Ác Vit Cng! ! !Công an vit cng đp vào mt dân chúng như thế này.

Có chu đng được không ?. Toàn dân đng lên lt đ chế đ vit cng lũ bán nước giết dân ! ! !

 

 

 

 


 

Hình nh nói lên: S kin Ti Ác Vit Cng Giết Dân ! ! !


 


 


Hình nh nói lên: S kin Ti Ác Vit Cng Giết Dân ! ! !Hình nh nói lên: S kin Ti Ác Vit Cng Giết Dân ! ! ! 


 


Hình nh nói lên: S kin Ti Ác Vit Cng Giết Dân ! ! !nh chp ngày 30 tháng 11 năm 2009 ti Nha Trang - Ngun: OnTheNet

 

Hình nh nói lên: S kin Ti Ác Vit Cng Giết Dân ! ! !


 


Em Lê Xuân Dũng 12 tui Thanh Hoá b công an bn chết ngày 25/5/2010 - nh: OnTheNet


Đám tang em Nguyn Văn Khương 21 tui ( Bc Giang) b công an đánh chết ngày 25/7/2010 - nh: OnTheNet

 


Hình nh nói lên: S kin Ti Ác Vit Cng Giết Dân ! ! !

 

 


Nguyn Th Thanh Tuyn, bà Thái Th Lượm và Trnh Kim Tiến đi tìm công lý vào sáng ngày 17/11/2011 ti Hà Ni. Chng, con và cha ca nhng người ph n này đã b công an đánh chết ti tr s và cho đến nay linh hn người chết vn chưa siêu thoát vì cái ác đang được bao che bi bo quyn.

 

Hình nh nói lên: S kin Ti Ác Vit Cng Giết Dân ! ! ! 


 

 

Hình nh nói lên: S kin Ti Ác Vit Cng Giết Dân ! ! ! 


 


Hình nh nói lên: S kin Ti Ác Vit Cng Giết Dân ! ! !


 


  

Hình nh nói lên: S kin Ti Ác Vit Cng Bán Nước ! ! !

 


 


 


 


 


 

Hình nh nói lên: S kin Ti Ác Vit Cng Đánh Đp Giết Dân ! ! !


 


  


 


Hình nh nói lên: S kin Ti Ác Vit Cng Giết Dân ! ! ! 

 

Popular Posts

My Blog List