Friday, June 7, 2013

Một tài liệu quý giá


Thân chào
Anna Queen 
         
PD 

 Chuyển xem :- Coi mt ngh~...
      Quá nhiểu đề tài... , Làm sao coi cho hết !? để dành rãnh xem tiếp..
        
Một tài liệu quý giá !  Rất hay chưa từng thấy .
 
Một tài liệu quý giá .
Thu thập mất công và hay quá.
Đằng sau mỗi một tấm hình nhỏ mặt tiền là cả trăm hoặc vài chục tấm
hình khác, tổng cộng có lẽ phải là cả ngàn tấm hình hoặc hơn nữa! Xem phải nhiều ngày, nhiều tuần lễ, nhiều tháng, nhiều năm mới hết.
Một kho tàng lịch sử bằng hình ảnh quý báu.
HÌNH ẢNH XƯA HIẾM QUÝ
 
 
Nơi đây có chứa nhiều hình ảnh thật xưa, có giá trị lịch sử văn hóa Việt Nam tưởng không bao giờ được coi, mời vào:
 
 
 
Một tài liệu quý giá !
 
--

Popular Posts

My Blog List