Friday, June 7, 2013

Thiên thạch lóng lánh hơn cả vàng ròng.


From: TRUONG Kim Anh <
To:
Sent: Sunday, June 2, 2013 12:43 PM
Subject: Thiên thạch FUKANG đầy màu sắc !

 

.Thiên thạch lóng lánh hơn cả vàng ròng.

***

 

Thiên thch Fukang 4,5 t năm tui lao xung sa mc Gobi, Trung Quc, năm 2000 có v đp ngon mc, vi các tinh th óng ánh sc vàng.

 


 Chính vì vy, nó được đánh giá là thiên th đp nht mà con người tng nhìn thy.

 

 


 Thiên thch Fukang được phát hin sa mc Gobi, Trung Quc. Nó có b ngoài bình thường nhưng khi "m x" thì nó s hu v đp hoàn ho và to ra hiu ng màu sc tuyt đp khi soi dưới ánh sáng Mt tri.

 

 


 Mt người leo núi phát hin ra nó. Sau đó, thiên thch này được chia ra thành nhiu phn đ m x, bán đu giá. Người ta phát hin ra Fukang có các tinh th óng ánh sc vàng trong sut ca mt loi khoáng cht có tên olivine lp lòe theo mt cu trúc có hình t ong ca hp cht nickel-st.

 

 


 Sau đó, thiên thch Fukang được chia thành hàng chc mnh nh đem bán đu giá và chia ra cho các nhà khoa hc nhiu quc gia nghiên cu.

 


 Trong s đó, có 31 kg thiên thch được gi đến Đi hc Arizona.

 

 


 Năm 2008, mt phn ca thiên thch Fukang đem bán đu giá vi mc khi đim là 2.000.000 USD ti Bonham, New York (M). Kết qu là nó được bán vi giá gp đôi so vi cái giá được đưa ra ban đu.

 

 


 Nh có cu to mt na là nickel st, mt na là olivine nên thiên thch này có hình dáng rt ging đá mosaic k bí.

 

 


 Các chuyên gia tin rng, Fukang có ngun gc t sâu bên trong các thiên thch nguyên thy. Nó được hình thành trong quá trình kiến to h Mt tri cách ngày nay 4,5 t năm.

 

***

  

--
Lê Quang Thọ

 

 

Popular Posts

My Blog List