Friday, January 11, 2013

Fan Ling Uses His Feet To Work


 

Chàng Chệt Fan Ling bị tai nạn và mất luôn 2 tay..

thế mà zã dã kố gắn sống kòn và xữ zụng chân dễ thay tay..

Mời quý dộc zã xem

Ý chí tồn tại kũa zã thật là dáng khen..

Fan Ling Uses His Feet To Work21 year old Fan Ling lost hands in a terrible accident. But it could't break him. He learned to use his feet to work on computer, to draw, to play tennis, etc. Great spirit.
      
 

Popular Posts

My Blog List