Friday, January 25, 2013

Phong cảnh đẹp như Mơ


 

Phong cảnh đẹp như Mơ

 
lính thủy sưu tầm

==============================

 

 

ĐỘNG PHONG NHA - CHỐN THẦN TIÊN


Tour boats and forest-covered limestone rocks, Son Trach. Vietnam (color)

Tour boats near the entrance of Phong Nha Cave. Vietnam (color)

Stalactite in upper Phong Nha Cave. Vietnam (color)


Visitor framed by cave formations, upper cave, Phong Nha Cave. Vietnam (color)


Cave formations reflected in a pond, lower cave, Phong Nha Cave. Vietnam (color)


Illuminated cave formations, upper cave, Phong Nha Cave. Vietnam (color)


 Interior and entrance of Phong Nha Cave with Rocks and boats. Vietnam (color)


Tour boat getting out of a tunnel, Phong Nha Cave. Vietnam (color)


Boat and tunnel, Phong Nha Cave. Vietnam (color)


Boat inside the cave, Phong Nha Cave. Vietnam (color)


Boat inside the lower cave, Phong Nha Cave. Vietnam (color)


 

 

 

 

www.ducme.tv Lời Sống Hôm Nay - Lễ Thánh Phaolô trở lại - 25.01.2013 

* David Coperfield - Bay Như Thiên Thần 

DVD Ca Nhac ASIA - Tron bo 3 Disk(s) 

HUYẾT ÁP THẤP

Thường ra chúng ta e ngại bị huyết áp cao nhiều hơn là huyết áp thấp vì sợ bị rơi vào cảnh liệt hạ chi đi xe lăn vì tai biến mạch máu não hoặc bị suy thận suy tim, những biến chứng trầm trọng của bệnh cao huyết áp.
Tuy nhiên, nếu huyết áp quá thấp thì cũng  có nhiều rủi ro cho sức khỏe, đôi khi đe dọa tới tính mệnh. Muốn biết thêm vể huyết áp thấp xin đọc bài dưới dây
http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_487.htm

 

Tướng Trung Quốc lại hô hào “sẵn sàng chiến đấu”


 

Tàu ngầm HĐ Nam Hải diễn tập rải ngư lôi phong tỏa Biển Đông?


 

Nơi Chiến Tranh Chưa Kết Thúc !!!


 

Lòng tự trọngBảo Giang


  

 

Popular Posts

My Blog List