Thursday, January 10, 2013

Sắc màu Tây Bắc XHCN


From: Tung Pham
Subject: Sắc màu Tây Bắc

 

 

 

Sắc màu Tây Bắc XHCN


Lại những sắc màu Tây Bắc. Bất ngờ gặp một chùm ảnh đẹp đến sững người trên facebook Mai Thanh HảiÁo ấm biên cương. Một vùng biên cương Tây Bắc tôi cũng đã vài lần đi qua trong những chuyến lang bạt dọc đường gió bụi. Nhưng chưa bao giờ chộp được những khoảnh khắc tuyệt vời đến vậy.

 

 

 ________________

 

 

Popular Posts

My Blog List