Sunday, July 14, 2013

Kỳ lạ những tổ chim khổng lồ giữa sa mạc .


From: Phuong Bui <@
Sent: Tuesday, July 9, 2013 7:02 AM
Subject: [DaiHocVanKhoaSG] TỔ CHIM KHỔNG LỒ GIỮA SA MẠC

 

 


     

 

Kỳ lạ những tổ chim khổng lồ giữa sa mạc .


 

Thật kỳ diệu khi loài chim sâu bé nhỏ lại có thể xây các tổ chim khổng lồ, có khi cao vài mét và nặng cả tấn, trên vùng sa mạc rộng lớn Kalahari ở châu Phi.

 

Kỳ lạ
                             những tổ chim
                             khổng lồ giữa
                             sa mạc mênh
                             mông
Các tổ chim lớn bao quanh một cột viễn thông trên sa mạc Kalahari gần Upington, Nam Phi.

 

Kỳ lạ
                             những tổ chim
                             khổng lồ giữa
                             sa mạc mênh
                             mông

Những tổ chim này do loài chim sâu ở miền nam châu Phi tạo nên, sử dụng chủ yếu là cỏ và các cành cây con.


Kỳ lạ
                             những tổ chim
                             khổng lồ giữa
                             sa mạc mênh
                             mông

Tại khu vực sa mạc cằn cỗi, chim sâu dường như tự xem mình là chủ sở hữu của các cột điện, viễn thông.

 

Kỳ lạ
                             những tổ chim
                             khổng lồ giữa
                             sa mạc mênh
                             mông

Loài chim sâu thật thông minh khi biết tận dụng các cây cột làm điểm tựa để xây tổ tại một khu vực sa mạc hầu như vắng bóng các cây cao.


Kỳ lạ
                             những tổ chim
                             khổng lồ giữa
                             sa mạc mênh
                             mông

Mỗi cột có ít nhất 1 tổ chim.

 

Kỳ lạ
                             những tổ chim
                             khổng lồ giữa
                             sa mạc mênh
                             mông

Đây được xem là những tổ chim lớn nhất thế giới.

 

Kỳ lạ
                             những tổ chim
                             khổng lồ giữa
                             sa mạc mênh
                             mông

Những tổ chim này đủ lớn để chứa hàng trăm cặp chim sâu cùng lúc. 


Kỳ lạ
                             những tổ chim
                             khổng lồ giữa
                             sa mạc mênh
                             mông

Mỗi tổ chim bao gồm nhiều ngăn, với mỗi ngăn dành cho một cặp chim và có thể là cả con cái của chúng.

 

Kỳ lạ
                             những tổ chim
                             khổng lồ giữa
                             sa mạc mênh
                             mông

Các tổ chim trên cột điện đôi khi gây mất điện vào mùa mưa và có thể bốc cháy vào mùa khô.

 

Kỳ lạ
                             những tổ chim
                             khổng lồ giữa
                             sa mạc mênh
                             mông


Kỳ lạ
                             những tổ chim
                             khổng lồ giữa
                             sa mạc mênh
                             mông

 

Kỳ lạ
                             những tổ chim
                             khổng lồ giữa
                             sa mạc mênh
                             mông


Theo Rex Features

 

====================================

Popular Posts

My Blog List