Sunday, July 14, 2013

Một tài liệu quý giá ! HÌNH ẢNH XƯA HIẾM QUÝ


 

  Một tài liệu quý giá !  Rất hay chưa từng thấy .

Chuyển tiếp: Một tài liệu quý giá ! 
Rất hay chưa từng thấy .
 Một tài liệu quý giá .
 
Thu thập mất công và hay quá.


Đằng sau mỗi một tấm hình nhỏ mặt tiền là cả trăm hoặc vài chục tấm

hình khác, tổng cộng có lẽ phải là cả ngàn tấm hình hoặc hơn nữa!
 
Xem phải nhiều ngày, nhiều tuần lễ, nhiều tháng, nhiều năm mới hết.

Một kho tàng lịch sử bằng hình ảnh quý báu.
HÌNH ẢNH XƯA HIẾM QUÝ
 
 
Nơi đây có chứa nhiều hình ảnh thật xưa, có giá trị lịch sử văn hóa Việt Nam tưởng không bao giờ được coi, mời vào:
 
 
  Một tài liệu quý giá !
← prev 1 2 3 4 5
(419 sets)


(419 sets)

 

Popular Posts

My Blog List