Wednesday, July 3, 2013

Màn trình diễn ánh sáng ở Sydney Australia.


 

 

 

Lễ hội ánh sáng Vivid Sydney đang diễn ra tại Australia thu hút hơn nửa triệu du khách tới chiêm ngưỡng những màn trình diễn hoành tráng.

Từ ngày
                             24/5 - 10/6,
                             lễ hội ánh
                             sáng Vivid
                             Sydney nổi
                             tiếng
                             Australia diễn
                             ra liên tục
                             với các màn
                             trình diễn ánh
                             sáng hoành
               
               tráng trên nền
   
                           âm nhạc sôi
                             động.
Từ ngày 24/5 - 10/6, lễ hội ánh sáng Vivid Sydney nổi tiếng Australia diễn ra liên tục với các màn trình diễn ánh sáng hoành tráng trên nền âm nhạc sôi động.


Một trong
                             những điểm
                             nhấn đáng chú
                             ý nhất tại lễ
                             hội Vivid năm
                             nay là màn
                             trình diễn ánh
                             sáng tại nhà
                             hát Opera
                             Sydney.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất tại lễ hội Vivid năm nay là màn trình diễn ánh sáng tại nhà hát Opera Sydney.

 

Màn trình
                             diễn ánh sáng
                             với tên gọi
                             Play do công
                             ty Spinifex
                             Group sáng tạo
                             là sự kết hợp
                             giữa các màn
                             chiếu ánh sáng
                             với đồ họa ấn
                             tượng,
 khiến
                         
    người xem bị
                             cuốn hút không
                             thể rời mắt.
Màn trình diễn ánh sáng với tên gọi Play do công ty Spinifex Group sáng tạo là sự kết hợp giữa các màn chiếu ánh sáng với đồ họa ấn tượng, khiến người xem bị cuốn hút không thể rời mắt.


Spinifex
                             Group cũng là
                             đơn vị đã thực
                             hiện các dự án
                             ánh sáng tại
                             những sự kiện
                             lớn như
                             Olympic Bắc
                             Kinh 2012 hay
                             kỷ niệm 20 năm
                             độc lập
 nước
                           
   Nga.
Spinifex Group cũng là đơn vị đã thực hiện các dự án ánh sáng tại những sự kiện lớn như Olympic Bắc Kinh 2012 hay kỷ niệm 20 năm độc lập nước Nga.

 

Lễ hội ánh
                             sáng Vivid tại
                             Sydney,
                             Australia là
                             một trong
                             những lễ hội
                             ánh sáng nổi
                             tiếng nhất thế
                             giới và thu
                             hút hơn nửa
                             triệu du khách
    
                         tới
 đây tham
                             dự dịp lễ
                             này.
Lễ hội ánh sáng Vivid tại Sydney, Australia là một trong những lễ hội ánh sáng nổi tiếng nhất thế giới và thu hút hơn nửa triệu du khách tới đây tham dự dịp lễ này.


Màn trình
                             diễn ánh sáng
                             bên ngoài công
                             trình nhà hát
                             Opera Sydney
                             huyền thoại
                             chỉ là một
                             phần của lễ
                             hội, từ cầu
                             cảng cho đến
                             khắp đường
 phố
                          
   Sydney những
                             ngày này đều
                             trở nên lung
                             linh và rực rỡ
                             ánh đèn. Những
                             du khách may
                             mắn tới Sydney
                             dịp này sẽ có
                             những trải
                             nghiệm không
                             thể quên.
Màn trình diễn ánh sáng bên ngoài công trình nhà hát Opera Sydney huyền thoại chỉ là một phần của lễ hội, từ cầu cảng cho đến khắp đường phố Sydney những ngày này đều trở nên lung linh và rực rỡ ánh đèn. Những du khách may mắn tới Sydney dịp này sẽ có những trải nghiệm không thể quên

Popular Posts

My Blog List