Wednesday, July 31, 2013

SAN DIEGO: LỂ TUYÊN DƯƠNG VÀ PHÁT THƯỞNG CHO CÁC HỌC SINH XUẤT SẮC 2013


 

 

 

image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Kim Chi Nguyen, Valedictorian, Clairemont High School.
image

Quang Phu Nguyen: Valedictorian, Crawford High School.
image

Van Do Le: Salutatorian, Hoover High School.
image

Jimmy Nguyen: Top 1%, Hoover High School.
image

Anthony Doan-Ha: Valedictorian, Kearny High School of Media Digital and Design.
image

Nhat Quang Nguyen Thai : Salutatorian, Kearny High School of Science Connections and Technology.
image

William Quach : Valedictorian, Mira Mesa High School.
image

Andrew Nguyen: Top 1%, Mira Mesa High School.
image

Diane Tran: Top 1% , Mira Mesa High School.
image

Derrick Pham: Top 1%, Mission Bay High School.
image

Kimberly Luu: Top 1%, Otay Ranch High School.
image

Janessa Tran: Top 1%, Patrick Henry High School.
image

Jessica Tran: Top 1%, Patrick Henry High School.
image

Diane La: Salutatorian, Point Loma High School.
image

Jacqueline Thanh Thao Le: Salutatorian, Preuss School UCSD.
image

Vy Tuong Luu: Valedictorian, Serra High School.
image

Bằng song ngữ Anh, Việt, thật lưu loát, Kimberly Luu đại diện học sinh tốt nghiệp bày tỏ cảm tưởng và cám ơn mọi người.
image

Hình lưu niệm với Học sinh tốt nghiệp High School.
image
image

Thân hữu và thành viên trong Hiệp Hội Người Việt San Diego.
image

CT/Hiệp Hội Người Việt/San Diego: Ông Phạm Thanh Liêm phát Học Bổng cho các Học Sinh ưu tú được Trung Tâm Việt Ngữ Lạc Việt chọn lựa và Phamatech, Inc. tài trợ.
image
image
image
image
image
image

Bà Lê Phương Lan, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ HHNV San Diego trao Học Bổng cho học sinh Ưu Tú.
image

Hình lưu niệm giữa Hiệp Hội Người Việt/SD, TT Việt Ngữ Lạc Việt và các học sinh được nhận Học Bổng.
image

Văn nghệ phụ diễn của TT Việt Ngữ Văn Lang.
image
image

Hình lưu niệm với học sinh các Trung Tâm Việt Ngữ tại San Diego.
image
image
image

Thân hữu và gia đình phụ huynh học sinh.
image
image

Quà tặng do Phamatech Inc tài trợ.
image
image

MC Luật sư Hoàng Kim Thoa và Ông bà Chánh Án San Diego.
image

Hình lưu niệm quan khách, thân hữu và BTC.
image
image
image
image

image

Thành phần nhân sự trong Ban Tổ Chức Lễ Tuyên Dương và Phát Thưởng cho Học Sinh Xuất Sắc năm 2013.

image

 

 

 

 

 

Popular Posts

My Blog List