Saturday, July 13, 2013

Tội ác lịch sử: "Liệt Sĩ" nhí mới 12 tuổi


2013/7/1 Tran Ho <

 

 

Tội ác lịch sử: "Liệt Sĩ" nhí mới 12 tuổi

Mời coi tài liệu dưới đây để coi "Mỹ Ngụy" và Việt cộng ai tàn ác hơn ai...
Ai lôi cả trẻ thơ đi chết thay cho bọn chóp bu đảng ngồi nhà hưởng thụ???

Vì vậy mà  ngay các trẻ thơ trong nước cũng biết nói câu: "Tiên - Sư - Cha - Bác Hồ" là tên đồ tể!!!

Uyên Bà Bà

2013/7/1 Thang Ha

 

"Cách mạng" đưa trẻ em vào chỗ chết làm bia đỡ đạn

Các lnh t vc đy tr em vào ca t , bia m dưới đây là đa tr
chết lúc 12t , chúng ta không th nào tìm ra nhng cô chiêu cu m
con cháu ca nhng đu s vc chết ngoài chiến trường, bn chúng
đu gi con cháu du hc Nga, Ba Lan, Đông Đc không như min
Nam có nhng thanh niên có cha đa v cao nhưng vn t trn như
 bao thanh niên khác như bs Phan khc Su , Trn quc Bu ..v..v... 
TRẺ EM VIỆT NAM - NẠN NHÂN CHIẾN TRANH
 
- Child soldiers in Vietnam

 


     
Bộ đội Nguyễn Xuân Mai 14 tuổi, vẫn còn cầm trên tay "Giấy Thông Hành - Hồi chánh"
 


 
 
 
 
   
 
 
 
    PFC. John Stananback, cõng trên lưng một

Em Việt Cộng đến một trạm cấp cứu gần Bàu Bàng


 


 
 

   

Lính nhảy dù Mỹ dẫn hai em gái bị bắt từ mật khu Việt cộng.
 
 
  
 


 
   
 
     
Tù binh bộ đội, trẻ em bị bắt tại biên giới Campuchia 
12/8/1967- Bù Đốp, miền Nam Việt NamTù binh Việt Cộng 15 tuổi.. 
 
 
 

Xác các em bộ đội bị xích chân với nhau khi ra trận bên cạnh xe tang


 
 
   
 
     Một sĩ quan VNCH thẩm vấn một tù binh Bắc Việt trẻ tuổi (bên phải) sau cuộc đụng độ
tại quận Hải Lăng trong vùng phía bắc của miền Nam VN.
 

12/8/1967- Bù Đốp, miền Nam Việt Nam
Tù binh Việt Cộng 15 tuổi...
 
                                Các em tù binh bộ đội xếp hàng trong cuộc trao trả tù binh về miền Bắc.                                               
.

Popular Posts

My Blog List