Sunday, July 7, 2013

Đứa bé trai 1 tuỗi xứ càri sinh ra với tỗng cọng tay chân có 34 ngón


 

- Đứa bé trai 1 tuỗi xứ càri sinh ra với tỗng cọng tay chân có 34 ngón luôn.Như rứa là được ghi vô sỗ Vô Địch ..

- Bàn chân thì mỗi bên kó một chục ngón.

- Tay thì mỗi bên kó 7 ngón.

- Mẹ nó quên đẽ cho nó 2 ngón tay kái, vì rứa mà bây chừ mấy ông bác sĩ fãi zùng mấy ngón  kắt vứt đi, thay vào làm "ngón tay kái" đễ xài tạm.

 

Rajasekar Ramachandran

 

- Indian boy born with 34 fingers entered Record Book A one-year-old boy in India has broken a world record after being born with 34 fingers in total on hands and feet.          - Akshat Saxena had seven fingers on each hand and ten on each foot, according to a spokesman for Guinness World Records.

- The child, from Uttar Pradesh in northern India, has since had a series of surgeries to amputate the excess digits.

- Akshat was born last year without thumbs so doctors are working to reconstruct these out of the fingers they have removed.

 


 

Popular Posts

My Blog List