Saturday, May 4, 2013

Fw:Tội ác Hồ Chí Minh & Việt Cộng : đã xử dụng trẻ em làm vật hy sinh

 TRẺ EM VIỆT NAM - NẠN NHÂN CHIẾN TRANHTRẺ EM VIỆT NAM
- NẠN NHÂN CHIẾN TRANH

- TỘI ÁC HỒ CHÍ MINH & CỘNG SẢN

- Child soldiers in Vietnam
Bộ đội Nguyễn Xuân Mai 14 tuổi, vẫn còn cầm trên tay (Giấy Thông Hành - Hồi chánh)PFC. John Stananback, cõng trên lưng một em Việt Cộng đến một trạm cấp cứu gần Bàu Bàng


Lính nhảy dù Mỹ dẫn hai em gái bị bắt từ mật khu Việt cộng.


Tù binh bộ đội, trẻ em bị bắt tại biên giới Campuchia
12/8/1967- Bù Đốp, miền Nam Việt Nam
Tù binh Việt Cộng 15 tuổi..


Xác các em bộ đội bị xích chân với nhau khi ra trận bên cạnh xe tăng
Một sĩ quan VNCH thẩm vấn một tù binh Bắc Việt trẻ tuổi (bên phải) sau cuộc đụng độ tại quận Hải Lăng trong vùng phía bắc của miền Nam VN.
12/8/1967- Bù Đốp, miền Nam Việt Nam
Tù binh Việt Cộng 15 tuổi...Các em tù binh bộ đội xếp hàng trong cuộc trao trả tù binh về miền Bắc.

Popular Posts

My Blog List