Saturday, May 4, 2013

HÌNH ẢNH SINH HOẠT QUỐC HẬN 30-4-2013 TRÊN TOÀN THẾ GIỚI


From: Truong Nhan <
To:
Sent: Friday, 3 May 2013 10:22 AM
Subject:  HÌNH ẢNH SINH HOẠT QUỐC HẬN 30-4-2013 TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.

 

 


 

HÌNH ẢNH SINH HOẠT QUỐC HẬN 30-4-2013 TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

 

Little Saigon, Capital of Vietnamese Diaspora, at Westminster, CA, USA:

 

1 7.970 Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

1 9.970 Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

The Vietnamese Nation Altar with ARVN Heroes’ Pictures

 

1 10.970 Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

Westminster Mayor Tạ Đức Trí, the highest elected official of Vietnamese descent, and city councilwoman Diana Carey.

 

1 1.970 Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

1 2.970 Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

1 3.970 Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

1 4.970 Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

1 5.970 Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

1 6.970 Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

1 8.970 Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

165653 DP 130430 TuongNiem 1 400 Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

Ceremony at the Vietnam War Memorial in Westminster, CA.

 

165581 kuku 01 400 Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

 

In Paris, France:

943624 571574322864939 779949854 n Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

68588 571574222864949 30086441 n Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

528411 571574476198257 623452897 n Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

479840 571574622864909 1157217655 n Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

944554 571575629531475 538770838 n Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

944466 571574212864950 1931836249 n Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

 

In Toronto, Canada:

401174 650609181621237 533236653 n Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

11910 650609168287905 525177071 n Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

551448 650609121621243 1561875705 n Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

934736 650609201621235 2085572311 n Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

384411 650609221621233 806503507 n Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

65629 650608641621291 1924892944 n Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

936445 650608858287936 903619722 n Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

 

Canberra, Australia:

935448 573460816020955 1429082232 n Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

246612 573461816020855 1194228765 n Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

922971 573463626020674 112216839 n Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

420697 573460962687607 2084690623 n Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

 

Boston, MA:

248127 588217874535536 1889760558 n Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

946845 588217701202220 217752528 n Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

 

Frankfurt, Germany:

 Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

 Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

 Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

 Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

 

Houston, TX:

61166A9E 40A4 4089 94A3 878161AAB432 w640 r1 s cx0 cy9 cw0 Vietnams National Mourning Day or Ngày Quốc Hận Remembered Across The Globe

 

Video: Biểu Tình "Tưởng Niệm Ngày QUỐC HẬN" 2013 tại FLORIDA, USA:
http://youtu.be/gMmD_4Yjr18


 

SF 30 tháng Tư, 2013 người Việt biểu tình trước TLS VC &TC:


http://www.youtube.com/watch?v=jwu5_go-Yns&feature=player_embedded


 

Quốc Hận 30 Tháng Tư tại San Rafael, California (28-4-2013):


http://www.youtube.com/watch?v=Sp7sIUCbAq4&feature=player_embedded


 

Lễ giỗ Quân Dân Cán Chính VNCH ở TTSH Khu Hội San Jose 27/4/2013: 

 

HÌNH ẢNH + TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT MỚI ĐÂY:

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

Popular Posts

My Blog List