Wednesday, May 1, 2013

LỄ CHÁO CỜ VÀ THẮP HƯƠNG TƯỞNG NIỆM 30 THÁNG


 


You are invited to view HVuong's photo album:
 

LỄ CHÁO CỜ VÀ THẮP HƯƠNG TƯỞNG NIỆM 30 THÁNG TƯ TẠI LITTLE SAIGON
Apr 30, 2013
by HVuong
 
Ban Tổ Chức Tưởng Niệm Tháng Tư Đen và Quốc Hận 30-04 phối hợp với Đài Little Saigon Radio, California tổ chức Lễ Chào Quốc Kỳ và Thắp Hương Tưởng niệm các Chiến Sĩ Anh Hùng và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Miền Nam Tự Do cũng như trong công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, và Toàn Vẹn Lãnh Thổ trong suốt ba mươi tám năm qua. Kính mời quý vị, quý bạn xem hình ảnh ghi nhận được trong buổi lễ.
 
 
 
Message from HVuong:
Ban Tổ Chức Tưởng Niệm Tháng Tư Đen và Quốc Hận 30-04 phối hợp với Đài Little Saigon Radio, California tổ chức Lễ Chào Quốc Kỳ và Thắp Hương Tưởng niệm các Chiến Sĩ Anh Hùng và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Miền Nam Tự Do cũng như trong công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, và Toàn Vẹn Lãnh Thổ trong suốt ba mươi tám năm qua. Kính mời quý vị, quý bạn xem hình ảnh ghi nhận được trong buổi lễ.

Vương Huê kính chuyển,
If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=hvuong31&target=ALBUM&id=5872845117084149777&authkey=Gv1sRgCOa6yofUtqXoag&feat=email
To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.
https://picasaweb.google.com/hvuong31/LECHAOCOVATHAPHUONGTUONGNIEM30THANGTUTAILITTLESAIGON?feat=email#

Popular Posts

My Blog List