Thursday, March 21, 2013

Biểu Tình Chống Văn Công Việt Cộng Đàm Vĩnh Hưng


 

2013/3/19 BMH <

 

 

 

Xin chuyển đến Qúy Vị, Quý NT và CH..

Hình ảnh Người Việt Quốc Gia tại Melbourne, Úc Đại Lợi,
biểu tình chống văn công vẹm Đàm Vĩnh Hưng...

Xin mời quý Vị xem để tường...

 

 

BMH

Washington, D.C

 

 

-----Original Message-----
From: Norman Truong
To: undisclosed-recipients:;
Sent: Tue, Mar 19, 2013 9:10 pm
Subject: Resend: Phóng sự bằng Hình: Biểu Tình Chống Văn Công Việt Cộng Đàm Vĩnh Hưng tại Melbourne, Australia - 17.03.2013 


CÐNVTD-VIC: Biểu tình phản đối văn công từ Việt-nam sang trình diễn tại Melbourne


Chủ Nhật, ngày 17 tháng 3 năm 2013  vào lúc 5 giờ chiều, tại Crown Casino


CÐNVTD-VIC: Biểu tình phản đối văn công từ Việt-nam sang trình diễn tại Melbourne


 THÔNG BÁO

V/V: BIỂU TÌNH PHẢN ÐỐI VĂN CÔNG TỪ VIỆT-NAM SANG TRÌNH DIỄN TẠI MELBOURNE


Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria xin trân trọng kính mời:
-    Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
-    Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể,
-    Quý vị đại diện các tổ chức và đảng phái chánh trị,
-    Cùng toàn thể đồng hương tại Victoria.

Tham gia vào cuộc biểu tình do CÐNVTD-VIC tổ chức để phản đối văn công của Việt Cộng Đàm Vĩnh Hưng từ Việt Nam sang trình diễn tại Fusion Nightclub, Crown Casino, Melbourne vào ngày 17 tháng 3 năm 2013.

Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria quan niệm rằng, ngày nào đảng CSVN còn cấm đoán, bắt bớ, giam cầm những nhà văn, nghệ sĩ và các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại VN, ngày nào đảng CSVN vẫn còn tiếp tục vi phạm, cấm đoán và kiểm soát những quyền căn bản nhất của con người như: tự do báo chí, tự do hiệp hội, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do tôn giáo v.v… thì ngày ấy cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại sẽ còn phản đối và không chấp nhận sự hiện diện của những đoàn văn công  hay những văn nghệ sĩ từ trong nước ra hải ngoại trình diễn .

Kính mời toàn thể quý vị tham gia thật đông đủ cuộc biểu tình đấu tranh cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam cũng như ủng hộ tinh thần của các vị tu hành, nhà đấu tranh, bloggers, và những nhạc sĩ đã vì tương lai của Tổ Quốc mà bị nhà cầm quyền CSVN cầm tù một rất dã man và vô lý.

Chi tiết của cuộc biểu tình như sau:

Ngày 17 tháng 3 năm 2013 (Chủ Nhật) vào lúc 5:00 chiều, tại Crown Casino (xin quý vị hãy tập trung ở bên bờ sông Yarra, nơi có cờ vàng của chúng ta).


Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với ô. Nguyễn Văn Bon qua số điện thoại 0411616453.

Trân trọng kính báo và kính mời,
TM. BCH-CÐNVTD-VIC

Nguyễn Văn Bon
Chủ tịch.
Ngày 1 Tháng 03 Năm 2013


 

DSC_1265bt.jpgDSC_1415bt.jpgDSC_1515bt.jpgDSC_1316bt.jpgDSC_1341bt.jpgDSC_1422bt.jpgDSC_1446bt.jpgDSC_1333bt.jpgDSC_1360bt.jpgDSC_1350bt.jpgDSC_1539bt.jpgDSC_1319bt.jpgDSC_1514bt.jpgDSC_1418bt.jpgDSC_1301bt.jpgDSC_1272bt.jpgDSC_1394bt.jpgDSC_1361bt.jpgDSC_1305bt.jpgDSC_1344bt.jpgDSC_1427bt_1.jpgDSC_1283bt.jpgDSC_1516bt.jpgDSC_1389bt.jpgDSC_1288bt.jpgDSC_1262bt.jpgDSC_1502bt.jpgDSC_1426bt.jpgDSC_1343bt.jpgDSC_1447bt_1.jpgDSC_1371bt.jpgDSC_1441bt.jpgDSC_1289bt.jpgDSC_1488bt.jpgDSC_1331bt.jpgDSC_1417bt.jpgDSC_1337bt.jpgDSC_1382bt.jpgDSC_1410bt.jpgDSC_1329bt.jpgDSC_1304bt.jpgDSC_1411bt.jpgDSC_1374bt.jpgDSC_1264bt.jpgDSC_1464bt.jpgDSC_1403bt.jpgDSC_1503bt.jpgDSC_1358bt.jpgDSC_1455bt.jpgDSC_1346bt.jpgDSC_1427bt.jpgDSC_1343bt_1.jpgDSC_1499bt.jpgDSC_1282bt.jpgDSC_1445bt.jpgDSC_1501bt.jpgDSC_1481bt.jpgDSC_1520bt.jpgDSC_1518bt.jpgDSC_1359bt.jpgDSC_1466bt.jpgDSC_1364bt.jpgDSC_1384bt.jpgDSC_1522bt.jpgDSC_1397bt.jpgDSC_1280bt.jpgDSC_1540bt.jpgDSC_1438bt.jpgDSC_1381bt.jpgDSC_1366bt.jpgDSC_1402bt.jpgDSC_1300bt.jpgDSC_1527bt.jpgDSC_1425bt.jpgDSC_1279bt.jpgDSC_1281bt.jpgDSC_1263bt.jpgDSC_1412bt.jpgDSC_1538bt.jpgDSC_1419bt.jpgDSC_1296bt.jpgDSC_1345bt.jpgDSC_1444bt.jpgDSC_1447bt.jpgDSC_1463bt.jpgDSC_1400bt.jpgDSC_1387bt.jpgDSC_1534bt.jpgDSC_1270bt.jpgDSC_1290bt.jpgDSC_1329bt_1.jpgDSC_1442bt.jpgDSC_1532bt.jpgDSC_1275bt.jpgDSC_1440bt.jpgDSC_1307bt.jpgDSC_1324bt_1.jpgDSC_1431bt.jpgDSC_1500bt.jpgDSC_1331bt_1.jpgDSC_1407bt.jpgDSC_1273bt.jpgDSC_1460bt.jpgDSC_1383bt.jpgDSC_1317bt.jpgDSC_1369bt.jpgDSC_1348bt.jpgDSC_1357bt.jpgDSC_1401bt.jpgDSC_1277bt.jpgDSC_1320bt.jpgDSC_1424bt.jpgDSC_1353bt.jpgDSC_1509bt.jpgDSC_1260bt.jpgDSC_1524bt.jpgDSC_1494bt.jpgDSC_1352bt.jpgDSC_1286bt.jpgDSC_1271bt.jpgDSC_1297bt.jpgDSC_1298bt.jpgDSC_1302bt.jpgDSC_1439bt.jpgDSC_1458bt.jpgDSC_1354bt.jpgDSC_1363bt.jpgDSC_1372bt.jpgDSC_1338bt.jpgDSC_1267bt.jpgDSC_1314bt.jpgDSC_1347bt.jpgDSC_1385bt.jpgDSC_1292bt.jpgDSC_1373bt.jpgDSC_1332bt.jpgDSC_1421bt.jpgDSC_1437bt.jpgDSC_1492bt.jpgDSC_1287bt.jpgDSC_1276bt.jpgDSC_1423bt.jpgDSC_1349bt.jpgDSC_1420bt.jpgDSC_1284bt.jpgDSC_1398bt.jpgDSC_1336bt.jpgDSC_1428bt.jpgDSC_1477bt.jpgDSC_1295bt.jpgDSC_1432bt.jpgDSC_1375bt.jpgDSC_1489bt.jpgDSC_1306bt.jpgDSC_1342bt.jpgDSC_1485bt.jpgDSC_1435bt.jpgDSC_1324bt.jpgDSC_1521bt.jpgDSC_1436bt.jpgDSC_1351bt.jpgDSC_1510bt.jpgDSC_1533bt.jpgDSC_1315bt.jpgDSC_1285bt.jpg

 

 

 

Popular Posts

My Blog List